• Domov
  • /
  • Author: nove.sady

Author: nove.sady

11. Nedeľa v cezročnom období

11. Nedeľa v cezročnom období Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 17.6. 18:00 Féria  + Alena Adamcová Ut 18.6. 7:30 Čab Féria  Za zdravie, B.pomoc, ochranu P.Márie pre rodinu Uhrákovú a Lukačovičovú St 19.6. 18:00 Féria  + Agnesa a Dominik Patyloví, deti Ján, Jozef, Anna, Mária Štv 20.6. 7:30 Čab Féria  Za + rodičov Vincenta a Františku Ďurkových a st.rod.z oboch strán                    ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.06.2024 , 0 komentárov

10. Nedeľa v cezročnom období

10. Nedeľa v cezročnom období Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 10.6. 18:00 Féria  + Milan Plešivka, rodičia Mária a Tomáš a súrodenci Ut 11.6. 7:30 Čab Sv. Barbabáša, Apoštola + Vincent Krajčovič, manželka Juliana a starí rodičia St 12.6. 13:00 Pohrebná sv. omša + Antonín Fikr Štv 13.6. 18:00 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Poďakovanie za 50 rokov života,  30 rokov  spoločného života a za zdravie a B. pomoc...

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.06.2024 , 0 komentárov

9. Nedeľa v cezročnom období

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 3.6. 18:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov + rodičia Verešoví, syn Milan, rodičia Faboví                Ut 4.6. 7:30 Čab Féria Na úmysel St 5.6. 18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Poďakovanie za 40 rokov života Štv 6.6. 7:30 Čab Féria Na úmysel Pia 7.6. 18:00 Najsvätajšieho Srdca Ježišovho, Slávnosť, 1. Piatok + Katarína Močková...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.06.2024 , 0 komentárov

8. Nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  –  NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.5. 18:00 Féria  + rodičia Rabjanskí a Komáromyoví Ut 28.5. 7:30 Čab Féria  +Michal Bumbala, rodičia a starí rodičia St 29.5. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Emília Fačkovcová a dcéra Janka Štv 30.5. 7:30 Čab 18:00 NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI  Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie  Pia 31.5. 18:00 Féria +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.05.2024 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.5. 18:00 Panny Márie Matky Cirkvi + Roman Schulte a st.rod. Schulteoví, Gajdošoví, Šmitaloví, Čergeťoví Ut 21.5. 7:30 Čab Féria  +Michal Chovanec, manž. Mária, zaťovia Rudolf a Jozef , a + z rod. Chovancovej a Fačkovcovej        St 22.5. 18:00 Féria + Felícia Hrašková Štv 23.5. 18:00 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.05.2024 , 0 komentárov

7. Veľkonočná Nedeľa

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.5. 18:00 Panny Márie Fatimskej + rodičia Gabalcoví, starí rodičia a syn Ladislav Ut 14.5. 7:30 Čab Sv. Mateja, Apoštola + Štefan Navrátil, rodičia a starí rodičia St 15.5. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre rodiny Schulteovú, Šmitalovú a Čaneckú Štv 16.5. 7:00 Čab Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre Gertrúdu s rodinou...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.05.2024 , 0 komentárov

6. Veľkonočná Nedeľa

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.5. 18:00 Féria + Ladislav Prievozvík a syn Sven Ut 7.5. 7:30 Čab Féria + Ján Ďuriš, manželka Bernardína a ostatní + z rodiny St 8.5. 18:00 Vigília Slávnosti Nanebovstúpenia Pána  + Jozef Zelenák, manželka Anna, synovia, st.rodičia z oboch strán a ostatná rodina Štv 9.5. 7:30Čab 18:00 Nanebovstúpenie Pána, Slávnosť, prikázaný sviatok      Za farníkov + rodičia Teplanskí a synovia Pia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.05.2024 , 0 komentárov

5. Veľkonočná Nedeľa

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.4. 18:00 Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy + Rudolf Poništ, manželka Paulína, st.rod. z oboch strán a ostatná rodina            Ut 30.4. 7:30 Čab Féria Na úmysel St 1.5. 18:00 Sv. Jozefa robotníka  + Pavol Vašek Štv 2.5. 7:30 Čab Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi + Stanislav Krajčovič Pia 3.5. 18:00 Sv. Filipa a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.04.2024 , 0 komentárov

4. Veľkonočná Nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  Nedeľa Dobrého Pastiera Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.4. 18:00 Féria  Za + bratov Františka a Alojza a švagrov Rudolfa a Jozefa Ut 23.4. 7:30 Čab Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka + František Štefanka, manželka Filoména a dcéra Berta                      St 24.4. 18:00 Féria  + Emília Fúsková, syn Štefan a starí rodičia Fúskoví Štv 25.4. 7:30 Čab Sv. Marka,...

In Nezaradené, by 20.04.2024 , 0 komentárov

Tretia Veľkonočná Nedeľa

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.4. 18:00 Féria  +Marián Rabjanský Ut 16.4. 7:30 Čab Féria Na úmysel St 17.4. 18:00 Féria  + Anna Alchusová, + Peter Karvay Štv 18.4. 7:30 Čab Féria  + Štefan Bošanský, manželka Františka Pia 19.4. 18:00 Féria + Štefan Krčmár So 20.4. ——— ————————————— —————————————— Ne 21.4.                                7:30  ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.04.2024 , 0 komentárov

Druhá Veľkonočná Nedeľa

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.  Nedeľa Božieho milosrdenstva Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.4.                        18:00                      Zvestovanie Pána, Slávnosť + Štefan a Margita Baranovičoví, deti a rodičia z oboch strán Ut 9.4. 7:30 Čab Féria + Peter Šmitalova, manželka Anna, zať Peter, vnuk Peter St 10.4. 18:00 Féria  + Jozef a Mária Búcoroví,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 06.04.2024 , 0 komentárov

Veľkonočná Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po                                  1.4. 7:30                             Veľkonočný Pondelok Za zdravie, B.pomoc a ochranu P.Márie pre rod. Poništovú a Riečičiarovú           Ut 2.4. 7:30 Čab Utorok vo veľkonočnej oktáve + Milan Hrebík St 3.4....

In Farské oznamy Nové Sady, by 31.03.2024 , 0 komentárov

Palmová (Kvetná) Nedeľa

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  Palmová (Kvetná) Nedeľa Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.3. 18:00 Féria  + Jaroslav, Zdenka a rodičia Ut 26.3. 7:30 Čab Féria  + starí rodičia Peter a Anna Andackí a ostatná rodina                          St 27.3. 18:00 Féria  Za zdravie a Božie požehnanie Štv 28.3. 18:00 Zelený Štvrtok Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou Pia 29.3....

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.03.2024 , 0 komentárov

5. Pôstna Nedeľa

5. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.3. 18:00 Zo Slávnosti Sv. Jozefa + Brigita Jozef Hudecoví a starí rodičia Ut 19.3. 7:30 Čab Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie + Františka, Jozef a rodičia z oboch strán St 20.3. 18:00 Féria  Za zdravie a B. Pomoc pre Zuzanu Štv 21.3. 7:30 Čab Féria + st. rodičia Jozef a Anna Vrankoví, deti a ostatná rodina Pia 22.3. 7:30 Féria  + Lydia Vranková...

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.03.2024 , 0 komentárov

4. Pôstna Nedeľa

4. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.3. 18:00 Féria + Jozef Juhász, jeho rodičia a starí rodičia z oboch strán Ut 12.3. 7:30 Čab Féria  + starí rodičia Peter a Anna Andackí a ostatná rodina St 13.3. 18:00 Féria  + Blažej, Františka a + deti Štv 14.3. 7:30 Čab Féria + Helena Andacká, manžel Vojtech a dcéra Mária Pia 15.3. 18:00 Féria  + Milan Kopečný – 20. výr. a synovia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.03.2024 , 0 komentárov

3. Pôstna Nedeľa

3. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.3. 18:00 Féria + rodičia Vindišoví, Chovancoví, manželia Pavlovičoví, rodina Vindišová a Šmitalová Ut 5.3. 7:30 Čab Féria  + Gabriela Hajdúchová – nedožité 70. narodeniny St 6.3. 18:00 Féria  + Ján Pristaš, manželka Helena a ostatná rodina Štv 7.3. 7:30 Čab Féria + Peter Fačkovec Pia 8.3. 18:00 Féria  + Vincent a Helena Bošanskí, Valéria, Rozália Čapeková a rod.z oboch strán    ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.03.2024 , 0 komentárov

2. Pôstna Nedeľa

2. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.2. 14:30 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Tomáš Roman + Jozef a Margita Krčmároví, ich deti a starí rodičia z oboch strán Ut 27.2. 7:30 Čab Féria Na úmysel ordinára St 28.2. 18:00 Féria + Alexej Šmitala, manželka Mária, ich deti a starí rodičia z oboch strán           Štv 29.2. 7:30 Čab Féria Za živých a + z...

In Farské oznamy Nové Sady, by 24.02.2024 , 0 komentárov

1. Pôstna Nedeľa

1. PÔSTNA  NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.2. 18:00 Féria Poďakovanie za 50 r. života, za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie          Ut 20.2. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc St 21.2. 18:00 Féria  + Miroslav Hudec, + rodičia a brat Jozef Štv 22.2. 7:30 Čab Katedra Sv. Petra, Sviatok + Peter Šunderlík – 1. výr. Pia 23.2. 18:00 Féria  Za zdravie, B.pomoc, ochranu...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.02.2024 , 0 komentárov

5. Nedeľa v cezročnom období

PIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.2. 18:00 Sv. Agáty, panny a mučenice + rodičia Vankoví a syn Viliam Ut 6.2. 7:30 Čab Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov + Jozef Šmitala, manželka Mária, syn Viliam St 7.2. 18:00 Féria + Ján Slivka Štv 8.2. 7:30 Čab Féria  Za Božie požehnanie Pia 9.2. 18:00 Féria  + Alexander a Hedviga Solčanskí, syn Marián a st.rodičia z oboch strán...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.02.2024 , 0 komentárov

4. Nedeľa v cezročnom období

ŠTVRTÁ  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.1. 18:00 Féria  Za zdravie a B. pomoc pre Zdenu, Jolanu a Rozáliu Ut 30.1. 7:30 Čab Féria  + rehoľná sestra Janka Zelenayová, rodičia a súrodenci       St 31.1. 18:00 Sv. Jána Bosca, kňaza Za pokoj pre dušu zosnulého Štv 1.2. 7:30 Čab Féria  Za živých a + z rodiny Pia 2.2. 18:00 Obetovanie Pána, Sviatok 1. Piatok  +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.01.2024 , 0 komentárov

3. Nedeľa v cezročnom období

Tretia  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.1. 18:00 Féria  Na úmysel ordinára Ut 23.1. 7:30 Čab Féria  Na úmysel St 24.1. 18:00 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi + kňaz Viliam Chrastina Štv 25.1. 7:30 Čab Obrátenie Sv. Pavla Apoštola Sviatok + Teodor Fačkovec, manželka Paulína, st. rodičia a ostatná rodina          Pia 26.1. 18:00 Sv. Timoteja a Títa, biskupov + Anna Bíliková...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.01.2024 , 0 komentárov

2. Nedeľa v cezročnom období

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.1. 14:00 Čab   18:00 Pohrebná sv. omša + Gabriela Hajdúchová   + Anna a Miroslav Adamcoví a + z oboch strán             Ut 16.1. 7:30 Čab Féria  + Vojtech Hurta St 17.1. 18:00 Sv. Antona, opáta + Mária Kopáčiková – 1. výr. Štv 18.1. 7:30 Čab Féria Za zdravie a B. Pomoc pre rodinu Pia 19.1....

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.01.2024 , 0 komentárov

Krst Krista Pána

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – Krst Pána Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.1. 18:00 Féria  + rodičia Cingeloví, Opálkoví  a ich + deti Ut 9.1. 7:30 Čab Féria  Za Božiu pomoc pre Gabrielu St 10.1. 18:00 Féria  Za zdravie  B.požehnnie pre rodinu – Štefana, Hedvigu a Zdenka            Štv 11.1. 7:30 Čab Féria + Jozef Močko mladší – 10.výr.  a + rodičia Jozef a Eleonóra Pia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 06.01.2024 , 0 komentárov

Nedeľa Svätej Rodiny

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Sv. Rodiny Ježiša, Márie, Jozefa   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 1.1. 2024                7:30 10:30                Slávnosť Panny Márie bohorodičky Nový rok Za zdravie a B. pomoc Za farníkov Ut 2.1. 7:30 Čab Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov, učiteľov Cirkvi + rodičia Dominik a Mária Andackí a Ľudovít a Angela Šlosároví...

In Farské oznamy Nové Sady, by 31.12.2023 , 0 komentárov

4. Adventná Nedeľa a Vianoce

4. ADVENTNÁ NEDEĽA (Štedrý deň)  a  VIANOCE Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 24.12. 22:00 Narodenie Pána – omša v noci Za zdravie a B. pomoc Po 25.12. 7:30 10:30 Narodenie Pána, Slávnosť + Jozef Kukučka – 3.výr. Za farníkov Ut 26.12. 7:30 10:30 Sv. Štefana, prvého mučeníka + Štefan Michna Na úmysel St 27.12. 18:00 Sv. Jána, Apoštola a Evanjelistu + Jozef Chovanec starší Štv 28.12. 7:30 Čab Sv. Neviniatok, mučeníkov...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.12.2023 , 0 komentárov

3. Adventná Nedeľa

3. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.12. 18:00 Féria  Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre Hedvigu Ut 19.12. 7:30 Čab Féria  + Štefan Mellen, manželka Anna a starí rodičia z oboch strán St 20.12. 18:00 Féria  + Emília Hrašková Štv 21.12. 7:30 Čab Féria  + Imrich Bosák, manželka Paulína a starí rodičia z oboch strán         Pia 22.12. 18:00 Féria  + Filipko Polívka So...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.12.2023 , 0 komentárov

2. Adventná Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.12. 18:00 Féria  + Jozef Zelenák, manželka Anna, st.rod. z ob.str., synovia a ostatná rodina     Ut 12.12. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc St 13.12. 18:00 Sv. Lucie, panny a mučenice + Rudolf Poništ, manž. Paulína, st.rod. z ob.str. a ostatná rodina Štv 14.12. 7:30 Čab Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Na úmysel Pia 15.12. 7:30...

In Farské oznamy Nové Sady, by 10.12.2023 , 0 komentárov

1. Adventná Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.12. 18:00 Féria  + Štefan Bošanský, manželka Františka, + Berta a st.rod. z oboch strán Ut 5.12. 7:30 Čab Féria  + Ľudovít Kmeťo, manželka Helena a starí rodičia z oboch strán St 6.12. 18:00 Sv. Mikuláša, biskupa + Ján, Helena Fačkovcoví, brat Jozef Štv 7.12. 7:30 Čab Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi + Ľudovít Kmeťo a manželka Marta Pia 8.12. 7:30 Čab   18:00...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.12.2023 , 0 komentárov

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.11. 18:00 Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily Za členov združenia Zázračnej Medaily Panny Márie Ut 28.11. 7:30 Čab Féria  + Cyprián Klepanec, manželka Jolana a starí rodičia z oboch strán St 29.11. 18:00 Féria  + rodičia Klement a Vilma Fačkovcoví a dcéra Filoména Štv 30.11. 7:30 Čab Sv. Ondreja, Apoštola Na úmysel...

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.11.2023 , 0 komentárov

33. Nedeľa v cezročnom období

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.11. 18:00. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Emeráma  + Jozef Fúska, manželka Helena, syn Jozef, Jakub Fábry, manželka Božena, sestra Terka  Ut 21.11. 7:30 Čab Obetovanie Panny Márie Na úmysel St 22.11. 17:30 Sv. Cecílie, panny a mučenice Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Danišovú a Jobekovú Štv 23.11. 7:30 Čab Féria  + Františka a Jozef Melovičoví a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.11.2023 , 0 komentárov

32. Nedeľa v cezročnom období

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.11. 18:00 Féria  + Ladislav a Helena Ondruškoví a st. rodičia z oboch strán Ut 14.11. 7:30 Čab Féria Za zdravie a B. pomoc pre Gertrúdu St 15.11. 18:00 Féria + rodičia Vincent a Františka Ďurkoví – 10. výr. Štv 16.11. 7:30 Čab Féria  + Alžbeta, Štefan, deti a rodičia z oboch strán Pia 17.11. 18:00 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.11.2023 , 0 komentárov

31. Nedeľa v cezročnom období

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.11. 18:00 Féria  +Peter,Helena Gajdošoví, syn František, manž. Jozefína, vnuk Peter,  Ján, Amália Koščoví Ut 7.11. 7:30 Čab Féria + rodina Mišincová St 8.11. 18:00 Féria + Emil a Anna Machalkoví a dcéra Anna Štv 9.11. 7:30 Čab Výročie posviacky Lateránskej baziliky + Mária a František Valoví a rodičia z oboch strán Pia 10.11. 18:00 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.11.2023 , 0 komentárov

30. Nedeľa v cezročnom období – Výročie posvätenia chrámu

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Výročie posvätenia chrámu – Hody   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.10. 18:00 Féria  Za zdravie a B.pomoc pre rodiny Šaligovú a Podhradskú Ut 31.10. 7:30 Čab Féria + Eva Kutlíková, syn Miroslav, sestra Valéria + rodičia St 1.11. 7:30 10:30 Všetkých Svätých, Slávnosť, prikázaný sviatok     + rodičia Krčmároví, Štefankoví a syn Jozef Za farníkov Štv 2.11. 7:30 Čab 18:00 Spomienka na všetkých zosnulých...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.10.2023 , 0 komentárov

29. Nedeľa v cezročnom období

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná Nedeľa   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 23.10. 18:00 Féria  + Mária Gajdošíková, manžel František, syn Róbert Ut 24.10. 7:30 Čab Féria + Františka a Jozef Melovičoví a rodičia z oboch strán St 25.10. 18:00 Féria  + rodina Gajdošíková a Ondrušková Štv 26.10. 7:30 Čab Féria Na úmysel Pia 27.10. 18:00 Féria   + Stanislav a Edita Pavlovičoví So 28.10. —— ————————————— ————————————————- Ne 29.10....

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.10.2023 , 0 komentárov

28. Nedeľa v cezročnom období

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.10. 18:00 Féria  Na úmysel Ut 17.10. 7:30 Čab Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka + Peter Šmitala a manželka Anna St 18.10. 18:00 Sv. Lukáša, Evanjelistu + Jozef, Ľudmila, Michal, Ján Rácoví a st. rodičia z oboch strán Štv 19.10. 7:30 Čab Féria +  Mária a Štefan Šmitala Pia 20.10. 18:00 Féria   + rodičia Činčuroví, Baumanoví a ich +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.10.2023 , 0 komentárov

27. Nedeľa v cezročnom období

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.10. 18:00 Féria  Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu P. Márie Ut 10.10. 7:30 Čab Féria  Na úmysel St 11.10. 18:00 Féria  + Margita a Ján Lační a st. rodičia z oboch strán Štv 12.10. 7:30 Čab Féria + Ján Kluka, manželka Hedviga, dcéra Helena, Kvetoslava a ostatná rodina Pia 13.10. 18:00 Féria   + Vincent, Jolana Cintuloví, syn Jozef, zať...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.10.2023 , 0 komentárov

26. Nedeľa v cezročnom období

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.10. 18:00 Sv. Anjelov strážcov  + rodičia Rácoví, starí rodičia o oboch strán. Ut 3.10. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a Božiu pomoc St 4.10. 18:00 Sv. Františka Assiského +Ján, Helena, Michal, Anna Štv 5.10. 7:30 Čab Féria + Emil Uhrák starší, starí rodičia z oboch strán Pia 6.10. 18:00 1. Piatok  + rodičia Černickí, syn Michal, zať Milan So 7.10....

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.09.2023 , 0 komentárov

25. Nedeľa v cezročnom období

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.9. 18:00 Féria   + rodičia Bošanskí a Gabalcoví Ut 26.9. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc pre Jána St 27.9. 18:00 Sv. Vincenta de Paul, kňaza + Oľga Gabalcová a rodičia Štv 28.9. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre Gertrúdu a rodiny Chrenkovú a Vermešovú Pia 29.9. 18:00 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.09.2023 , 0 komentárov

24. Nedeľa v cezročnom období

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.9. 18:00 Féria   + Ladislav Hotový – 4. výr. Ut 19.9. 7:30 Čab Féria  + Peter Mikuška a syn Peter St 20.9. 18:00 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov + Alexej, Františka Hudecoví a Paulína Strešíková             Štv 21.9. 7:30 Čab Sv. Matúša, Apoštola a Evanjelistu Za zdravie, B....

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.09.2023 , 0 komentárov

23. Nedeľa v cezročnom období

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.9. 7:30 Čab Féria   + Štefan Bošanský, manželka Františka Ut 12.9. 18:00 Najsvätejšieho mena Panny Márie  + Alžbeta Holá – 1. výr. a manžel František St 13.9. 18:00 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi + Jozef Juhász, rodičia a starí rodičia z oboch strán Štv 14.9. 7:00 Čab Povýšenie Svätého Kríža, Sviatok + František Štefanka, manželka Filoména, dcéra Berta    ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 10.09.2023 , 0 komentárov

22. Nedeľa v cezročnom období

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.9. 7:30 Čab Féria  Na úmysel Ut 5.9. 18:00 Féria  + Jozef Šajter a rodičia St 6.9. 18:00 Féria Za zdravie, B .pomoc, ochranu P. Márie pre deti a ich rodiny            Štv 7.9. 7:30 Čab Sv. Košických mučeníkov  + Mária, Hedviga, Jolana Pia 8.9. 18:00 Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie + Drahomíra Pinkavová – 1.výr. So 9.9....

In Farské oznamy Nové Sady, by 02.09.2023 , 0 komentárov

21. Nedeľa v cezročnom období

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 28.8. 18:00 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi + rodičia Jozef a Anna Cipceroví a starí rodičia z oboch strán Ut 29.8. 7:30 Čab Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa + Jozef a Emília Chovancocí a deti St 30.8. 18:00 Féria + Jozef Krčmár, manželka Margita, ich deti a starí rodičia z oboch strán Štv 31.8. 7:30 Čab Féria  + Jozef Fačkovec...

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.08.2023 , 0 komentárov

20. Nedeľa v cezročnom období

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.8. 18:00 Sv. Pia X., pápeža + Sidónia Mikušková Ut 22.8. 7:30 Čab Panny Márie Kráľovnej + Zdenka – 10.výr., + Jaroslav a rodičia St 23.8. 18:00 Féria Na úmysel Štv 24.8. 7:30 Čab Sv. Bartolomeja, Apoštola Za zdravie, B. požehnanie, ochranu P.Márie pre Gabrielu a deti s rodinami Pia 25.8. 18:00 Féria  + Alexander Solčanský, manželka Hedviga, syn Marián, st.rodičia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.08.2023 , 0 komentárov

19.Nedeľa v cezročnom období

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 14.8. 18:00 Vigília z nasledujúcej Slávnosti + Alexej Pinkava – 3. výr. Ut 15.8. 7:30Čab 18:00 Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok          Za farníkov Poďakovanie za 50 r. života a za zdravie a B. pomoc St 16.8. 18:00 Sv. Štefana Uhorského,  patróna farského kostola + Amália Opálková – 1.výr. Štv 17.8. 7:30 Čab Féria +Eleonóra Močková...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.08.2023 , 0 komentárov

18. Nedeľa v cezročnom období – Premenenie Pána

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  –  Premenenie Pána   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 7.8. 18:00 Féria  + rodičia Kapitánoví a Fikroví a starí rodičia z oboch strán Ut 8.8. 14:00 Čab Pohrebná sv. omša + Peter Hraška St 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy + Ján Pinkava a syn Marek Štv 10.8. 7:30 Čab Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka + Alfonz Hraška a rodičia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.08.2023 , 0 komentárov

17. Nedeľa v cezročnom období

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 31.7. 18:00 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza + Lýdia Hurtová, rodičia Hurtoví a  Drevení, bratia Alfonz a Vojtech Ut 1.8. 7:30 Čab Sv. Alfonza Máriu de Luguori, biskupa a učiteľa Cirkvi +Mária a Vít Timorackí a syn Michal St 2.8. 18:00 Féria  + Štefan Lazík – 10.výr. Štv 3.8. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc pre Martu Pia 4.8....

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.07.2023 , 0 komentárov

16. Nedeľa v cezročnom období

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.7. 14:00 Čab   18:00  Pohrebná sv. omša + Sidónia Mikušková   + rodičia Vindišoví, Chovancoví, manželia Pavlovičoví, rod.Vindišová a Šmitalová         Ut 25.7. 7:30 Čab Sv. Jakuba, Apoštola + Ján Ďuriš, manželka Bernardína a celá + rodina St 26.7. 18:00 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie + Vincent Krajčovič, manželka Juliana a starí rodičia Štv...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.07.2023 , 0 komentárov

15. Nedeľa v cezročnom období

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 17.7. ——— Sv. Andraja-Svorada a Benedikta, pustovníkov —————————————————- Ut 18.7. ———- Féria  —————————————————— St 19.7. 18:00 Féria  + Viliam Pinkava, syn Patrik, starí rodičia z oboch strán       Štv 20.7. 7:30 Čab Féria  +Vincent, Anna, Štefan, Mária, Oľga Pia 21.7. 17:30 Féria  + Jozef Chovanec starší So 22.7. —— Sv. Márie Magdalény ————————————————- Ne 23.7.        ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.07.2023 , 0 komentárov

14. Nedeľa cezrok

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 10.7. 18:00 Féria + Jozef Patyla a manželka Vilma Ut 11.7. ———- Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy —————————————————— St 12.7. 18:00 Féria  + rodičia Krčmároví a Štefankoví  Štv 13.7. 7:30 Čab Féria  + Michal Bumbala, rodičia a starí rodičia       Pia 14.7. 17:00 Féria  + Jozef Štefanka So 15.7. —— Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi ————————————————- Ne 16.7....

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.07.2023 , 0 komentárov

13. Nedeľa v cezročnom období

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 3.7. 15:00 Pohrebná sv. omša + Jozef Švarenina Ut 4.7. 18:00 Čab Zo Slávnosti sv. Cyrila a Metoda + Ján St 5.7. 7:30 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, Slávnosť Za zdravie a B. pomoc pre rod. Šmitalovú a sestru Evu        Štv 6.7. 7:30 Čab Féria  + Štefan Navrátil, rodičia a st. rodičia Pia 7.7. 18:00 1....

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.07.2023 , 0 komentárov

12. Nedeľa v cezročnom období

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.6. 18:00 Féria + Anna, Miroslav Adamcoví, st.rodičia a ostatní + z rodiny Ut 27.6. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. požehnanie a ochranu P.Márie pre rod. Balayovú a Hurtovú St 28.6. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti Za zdravie a B. pomoc pre rod. Drietomskú a Adamcovú Štv 29.6. 7:30 Čab 18:00 Sv. Petra a Pavla, Apoštolov Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.06.2023 , 0 komentárov

11. Nedeľa v cezročnom období

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.6. 18:00 Féria + Viliam Záhora a rodičia Tomáš a Mária Ut 20.6. 7:30 Čab Féria Za zdravie a B. Pomoc pre krstňatá St 21.6.     9:00 18:00 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Výročná Farská poklona Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Sv. omša       + Vojtech a Anna Kolesároví, starí rodičia z oboch strán Štv 22.6. 7:30 Čab Féria Na...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.06.2023 , 0 komentárov

10. Nedeľa v cezročnom období

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 12.6. 18:00 Féria + Alena Adamcová Ut 13.6. 7:30 Čab Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi +Anna, Ján, Jozef St 14.6. 18:00 Féria + Mária a Ján Gajdošíkoví, dcéra Alena, zať Karol Štv 15.6. 7:30 Čab Féria + Milan Roman – 1.výr. Pia 16.6. 18:00 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Za živých a + z rod. Adamcovej So 17.6. —— —————————————-...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.06.2023 , 0 komentárov

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.6. 18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka + Ľudovít a Filoména Vargoví, Ján a Rozália Jackuliakoví Ut 6.6. 7:30     Čab Féria + Michal, Albert, Mária, Július St 7.6. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Michal Hudec, manželka Paulína, st.rodičia Hudecoví a Klimoví         Štv 8.6. 7:30  Čab          18:00  ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.06.2023 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY NA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.5. 18:00 Panny Márie, Matky Cirkvi Za zdravie, B. pomoc, ochranu Panny Márie pre rodiny Cingelovú, Škodrovú a Antona Opálku.  Ut 30.5. 7:30 Čab Féria +Ján, Vilma, Mária St 31.5. 18:00 Féria + rodičia Opálkoví, Cingeloví a ich + deti Štv 1.6. 18:00 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza. Na úmysel Pia 2.6. 18:00 1. Piatok + Amália...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.05.2023 , 0 komentárov

7. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  SIEDMU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.5. 18:00 Féria + rodičia Gabalcoví, syn Ladilsav a starí rodičia z oboch strán Ut 23.5. 7:30 Čab Féria + Michal Chovanec, manželka Mária,zaťovia Rudolf,Jozef a + z rod. Chovancovej a Fačkovcovej St 24.5. 18:00 Féria + Karol Schulte, manželka Hedviga, + deti František, Oľga,Daniela a Jozef Štv 25.5. 7:30 Čab Na úmysel Pia 26.5. 18:00 Sv. Filipa Neriho, kňaza...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.05.2023 , 0 komentárov

6. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  ŠIESTU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.5. 18:00 Féria + rodičia Teplanskí a synovia Ut 16.5. 7:30 Čab Sv. Jana Nepomuckého, kňaza a mučeníka Na úmysel St 17.5. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Michal Černický Štv 16.5. 7:30 Čab 18:00 NENEBOVSTÚPENIE  PÁNA Slávnosť, prikázaný sviatok Na úmysel   Za farníkov Pia 19.5. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu So 20.5. —— —————————————-...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.05.2023 , 0 komentárov

5. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  PIATU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU  Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.5. 18:00 Féria +Ladislav Prievozník a syn Sven Ut 9.5. 7:30 Čab Féria +František Ondrejička St 10.5. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc Štv 11.5. 7:00 Čab Féria + Peter Gajdošík, manželka Rozália, synovia Alfonz a Alexej Pia 12.5. 18:00 Féria +Vladimír Vranka a manželka Lýdia So 13.5. —— —————————————- ————————————————- Ne 14.5. 7:30 10:30 6. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA       ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.05.2023 , 0 komentárov

4. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  ŠTVRTÚ  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU                                     Nedeľa Dobrého Pastiera Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 1.5. 18:00 Sv. Jozefa, robotníka + Eduard Fačkovec, manželka Helena, st.rodičia z oboch strán        Ut 2.5. 7:30 Čab Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi + Peter Mikuška, syn a vnuk St 3.5. 18:00 Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.04.2023 , 0 komentárov

3. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA TRETIU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.4. 18:00 Féria + Jozef Zelenák, manž. Anna, synovia, st. rod. z oboch strán a ostatná rodina      Ut 25.4. 7:00 Čab Sv. Marka, Evanjelistu + Ján Kluka, manželka Hedviga, sestra Helena St 26.4. 18:00 Féria + Alfréd Fačkovec Štv 27.4. 7:30 Čab Féria + Marie Klepancová Pia 28.4. 18:00 Féria Poďakovanie P. Bohu a P. Márii za požehnaných...

In Nezaradené, by 22.04.2023 , 0 komentárov

2. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU              NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA   Nové Sady, Hlavná 200, tel.: 037/7894107,  http://nove.sady.nrb.sk Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 17.4. 18:00 Féria + rodičia Lopaškoví, Čulákoví a Milan Ut 18.4. 7:30 Čab Féria + st. rodičia Andackí, Vrankoví a ich deti St 19.4. 18:00 Féria + st.rodičia Krajčovičoví a dcéra Gabriela Štv 20.4. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B.pomoc, ochranu P.Márie pre rodinu...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.04.2023 , 0 komentárov

Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU  Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 10.4.                  7:30 Veľkonočný Pondelok + Oto Zelenák Ut 11.4. 7:30 Čab Utorok vo veľkonočnej oktáve + rodičia Ján, Štefánia Líškoví, synovia a starí rodičia St 12.4. 18:00 Streda vo veľkonočnej oktáve + Alojzia a Štefan Záhoroví Štv 13.4. 7:30 Čab Štvrtok vo veľkonočnej oktáve + Teodor Fačkovec, manželka Paulína, syn Peter, starí rodičia ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.04.2023 , 0 komentárov

Kvetná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  KVETNÚ  NEDEĽU  A  SVÄTÝ  TÝŽDEŇ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 3.4. 18:00 Féria  + Oto, Jozef, Anna Zelenákoví, Viliam Fačkovec, st.rod. z oboch strán Ut 4.4. 7:30 Čab Féria  + Viliam a Františka Šmitaloví a starí rodičia St 5.4. 18:00 Féria + Mariám Rabjanský Štv 6.4. 18:00 Zelený Štvrtok + Daniela, rodičia a súrodenci Pia 7.4. 9:00 15:00 Veľký Piatok Krížová cesta Slávenie utrpenia a smrti Pána So...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.04.2023 , 0 komentárov

5. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  PIATU  PÔSTNU NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.3. 18:00 Féria  + Róbert, Brigita Hudecoví a starí rodičia Ut 28.3. 7:30 Čab Féria  + Peter Fačkovec – 12. výr. St 29.3. 18:00 Féria + Mária a Jozef Múthoví a rodičia z oboch strán Štv 30.3. 7:30 Čab Féria  + rodičia a súrodenci Tomanoví Pia 31.3. 7:30 Féria  + Štefan Krajčovič, manželka Oľga a syn Jozef        ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.03.2023 , 0 komentárov

4. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  ŠTVRTÚ  PÔSTNU NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.3. 18:00 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Slávnosť + Jozef a Anna Cipceroví a st.rodičia z oboch strán Ut 21.3. 7:30 Čab Féria  + Jozef Melovič, manželka Františka a st.rodičia z oboch strán St 22.3. 18:00 Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P.M. pri dožití 40. narodenín Štv 23.3. 7:30 Čab Féria  + Jaroslav, Zdenka a rodičia Pia 24.3....

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.03.2023 , 0 komentárov

3. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  TRETIU  PÔSTNU NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.3. 18:00 Féria  + Ondrej Fačkovec, manželka Rozália a rodičia z oboch strán Ut 14.3. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc pre Zuzanu St 15.3. 18:00 Féria + František Michna, manželka Mária a rodičia z oboch strán Štv 16.3. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Rakovských Pia 17.3. 18:00 Féria  + Vincent Cintula, manželka...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.03.2023 , 0 komentárov

2. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.3. 18:00 Féria  + Jozef a Mária Búcoroví, deti Jozef a Mária, zať Vojtech Ut 7.3. 7:30 Čab Féria  + Jozef Šmitala, manželka Mária a syn Viliam St 8.3. 18:00 Féria + Viktor Šmitala, manželka Helena, zať Jozef, st. rodičia z oboch strán Štv 9.3. 7:30 Čab Féria  + Ondrej Krajčovič, manželka Rozália a Ján Pia 10.3. 18:00 Féria  + Pavol...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.03.2023 , 0 komentárov

1. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.2. 18:00 Féria  Za zdravie a B. požehnanie, ochranu P.Márie pre rod. Ručkayovú a Virágovú  Ut 28.2. 7:30       Čab Féria  + rehoľná sestra Janka Zelenayová a súrodenci St 1.3. 18:00 Féria + Vincent a Helena Bošanskí, Valéria, Rozália Čapeková a rodičia z ob. str. Štv 2.3. 7:30 Čab Féria  + Ondrej Krajčovič, manželka Rozália a Ján Pia 3.3....

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.02.2023 , 0 komentárov

6. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.2. 18:00 Féria  +Eduard Fačkovec, manželka Helena a st. rodičia z oboch strán Ut 21.2. 7:30 Čab Féria  + Ján Pikna, manželka Gabriela St 22.2. 18:00 Popolcová streda + Alexej Šmitala, manželka Mária, syn Jozef, dcéra Mária a st.rod. z ob. str.          Štv 23.2. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu Hrebíkovú...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.02.2023 , 0 komentárov

6. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.2. 18:00 Féria  +Ján Poništ, manželka Emília a nevesta Anna Ut 14.2. 7:30 Čab Féria  + Tibor Šmitala St 15.2. 18:00 Féria  + Margita Stejskalová a manžel Adolf Štv 16.2. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. Požehnanie pre rodinu Hrebíkovú                    Pia 17.2. 18:00 Féria + Augustín a Ľudmila Fačkovcoví...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.02.2023 , 0 komentárov

5. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.2. 18:00 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov +Štefan Teplanský – 25.výr. Ut 7.2. 7:30 Čab Féria  + Vojtech Hurta St 8.2. 18:00 Féria  + Ján Čergeť, manželka Paulína, synovia Frantisek, Alojz, zať Rudolf, st.rodičia Čergeťoví Štv 9.2.   9:00 9:30 Rekolekcia Adorácia Sv. omša     + Jozef Pia 10.2. 18:00 Sv. Školastiky, panny + Emília Fúsková, syn...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.02.2023 , 0 komentárov

4. nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.1. 18:00 Féria  +Anna Bíliková a st.rodičia Ut 31.1. 7:30 Čab Sv. Ján Bosca, kňaza + Milan Hrebík St 1.2. 18:00 Féria  + Ján Slivka Štv 2.2. 18:00 Obetovanie Pána, Sviatok + Peter, Ján, Ľudmila Hraškoví, Vendelín Kopáčik, manželka Mária Pia 3.2. 18:00 1. Piatok + Blažej Slivka, manželka Františka a + deti So 4.2. ——- Féria  —————————————————-...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.01.2023 , 0 komentárov

3. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA Tretiu Nedeľu v cezročnom období   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 23.1. 18:00 Féria  + Michal a Rozália Godáloví, Barbora  Jozef Krumholcoví, Mária Zelenáková Ut 24.1. 7:30 Čab Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi + Juliana a Jozef Fuljeroví a syn Peter St 25.1. 18:00 Obrátenie Sv. Pavla Apoštola + Florián a Mária Pavčíroví, Anna, Štefan, Rudolf Deák Štv 26.1. 7:30 Čab Sv. Timoteja a Títa, biskupov...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.01.2023 , 0 komentárov

2. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.1. 18:00 Féria  Za zdravie a B. Pomoc pre Jozefa Ut 17.1. 7:30 Čab Sv. Antona, opáta Poďakovanie za zdravie a B. pomoc pri dožití 70 r. života St 18.1. 18:00 Féria  + Alexander a Hedviga Solčanskí, syn Marián, st.rodičia z oboch strán Štv 19.1. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. Požehnanie pre Adriána, Dominika a Petronelu...

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.01.2023 , 0 komentárov

Nedeľa Krstu Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA                                                    Krst Pána   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.1. 18:00 Féria  + Rudolf a Elena Bahledoví a st.rodičia z oboch strán Ut 10.1. 7:30 Čab Féria  + rodičia Klement a Vilma Fačkovcoví a dcéra Filoména     St...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.01.2023 , 0 komentárov

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový Rok

FARSKÉ OZNAMY NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE                                                NOVÝ ROK Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.1. 18:00 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov       Cirkvi +Pavol Halamčák Ut 3.1. 7:30 Čab Najsvätejšieho mena Ježiš + Ľudovít Kmeťo, manželka Helena a st. rodičia z oboch...

In Farské oznamy Nové Sady, by 31.12.2022 , 0 komentárov

Narodenie Pána

FARSKÉ OZNAMY NA Slávnosť  NARODENIA PÁNA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.12. 7:30 10:30 Sv. Štefana, prvého mučeníka + Jozef Kukučka – 2. výr Na úmysel Ut 27.12. 7:30 Čab Sv. Jána, Apoštola a Evanjelistu + Amália Opálková, rodičia a st. rodičia St 28.12. 18:00 Sv. Neviniatok, mučeníkov + Ladislav Hotový – 30.výr., manželka Jozefína,  deti Ladislav, Matilda,Anna Štv 29.12. 7:30 Čab Piaty deň v okráve Narodenia Pána Na úmysel Pia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 24.12.2022 , 0 komentárov

4. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.12. 7:30 Féria  + Emília Hrašková Ut 20.12. 13:00 Čab Pohrebná sv. omša + Anna Kováčiková St 21.12. 18:00 Féria  + Miroslav Hudec a ostatná + rodina Štv 22.12. 7:30 Čab Féria  + Ľudovít Kmeťo a manželka Marta Pia 23.12. 18:00 Féria  + Jozef a Anna Hudecoví, synovia Miroslav a Jozef      So 24.12. 22:00 Svätá omša v noci...

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.12.2022 , 0 komentárov

3. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 12.12. 18:00 Féria  + Peter Pavlovič Ut 13.12. 7:30 Čab Sv. Lucie, panny a mučenice + Helena, Mária, Hedviga a Jolana St 14.12. 18:00 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi + Peter Hraška a Vendelín Kopáčik Štv 15.12. 7:30 Čab Féria  + Cyprián Klepanec, manželka Jolana a st. rodičia z oboch strán Pia 16.12. 7:30 Féria  + rodičia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 10.12.2022 , 0 komentárov

2. Adventná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.12. 13:00  Čab   18:00 Pohrebná sv. omša   Féria  + Róbert Vanko   + Jozef Chovanec st. Ut 6.12. 7:30 Čab Féria + Eleonóra Močková a manžel Jozef St 7.12. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Rodičia Cingeloví a súrodenci Štv 8.12. 7:30 Čab 18:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie.    Slávnosť, prikázaný sviatok Poďakovanie za B. Pomoc a ochranu P....

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.12.2022 , 0 komentárov

1. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 28.11. 18:00 Féria  + Rudolf Poništ, manželka Paulina, st.rod. z oboch strán a ostatná rodina Ut 29.11. 7:30 Čab Féria + Eva Kutlíková, syn Miroslav, sestra Valéria a starí rodičia St 30.11. 18:00 Sv. Ondreja, Apoštola + Jozef Zelenák, manželka Anna, synovia a st.rod. z oboch strán Štv 1.12. 7:30 Čab Féria  + Fabiána Červeňová Pia 2.12. 18:00 1. Piatok...

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.11.2022 , 0 komentárov

Nedeľa Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – Krista kráľa Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.11. 18:00 Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie + Jozef Fúska, manželka Helena, syn Jozef a Jozef Fábry Ut 22.11. 7:30 Čab Sv. Cecílie, panny a mučenice + rodičia Emil a Petronela Gregušoví St 23.11. 18:00 Féria  + rodičia Vindišoví a Chovancoví Štv 24.11. 7:30 Čab Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Za pokoj vo svete i...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.11.2022 , 0 komentárov

33. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 14.11. 18:00 Féria  + Mária a Jozef Múthoví a rodičia z oboch strán Ut 15.11. 7:30 Čab Féria  + Miroslav Barča a rodičia St 16.11. 18:00 Féria  + Vincent, Helena, Valéria Bošanskí, Rozália Čapeková, rodičia z ob.strán Štv 17.11. 7:30 Čab Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky + rodičia Vincent a Františka Ďurkoví a st.rodičia z oboch strán Pia 18.11....

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.11.2022 , 0 komentárov

32. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 7.11. 18:00 Féria  Poďakovanie za život a B. pomoc Ut 8.11. 7:30 Čab Féria  + rodičia Drevení a sestra Lýdia St 9.11. 18:00 Výročie posvätenia Lateránskej Baziliky, Sviatok + Ondrej Fačkovec, manželka Rozália a ich rodičia z oboch strán Štv 10.11. 7:30 Čab Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi + rodičia Vaxmanskí, brat Jozef s manželkou a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 06.11.2022 , 0 komentárov

31. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Výročie posvätenia chrámu – hody   Čas           sv. omše  Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 31.10. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti +rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat Jozef Ut 1.11.       7:30 10:30 Všetkých Svätých Slávnosť, prikázaný sviatok + Vincent a Jolana Cintuloví, syn Jozef Za farníkov St 2.11. 18:00 Spomienka na všetkých verných zosnulých Za + z rodiny Štv...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.10.2022 , 0 komentárov

30.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.10. 18:00 Féria +Michal Andacký – 1. výr. Ut 25.10. 7:30 Čab Féria Za zdravie a B. Pomoc pre rodinu Mikuškovú St 26.10. 18:00 Féria + Ladislav a Helena Ondruškoví a starí rodičia z oboch strán Štv 27.10. 7:30 Čab Féria Poďakovanie za B.pomoc a ochranu P.Márie Pia 28.10. 18:00 Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov + Michal...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.10.2022 , 0 komentárov

29. Nedeľa v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 17.10. 18:00 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka + Milan a Justína Kopeční, synovia Miroslav a Marián Ut 18.10. 7:30 Čab Sv. Lukáša, Evanjelistu + rodičia Albert a Emília Šunderlíkoví a st.rodičia z oboch strán St 19.10. 18:00 Féria + Alfonz a Bernardína Lampertoví a syn Alfonz Štv 20.10. 7:30 Čab Féria Na úmysel ordinára Pia 21.10....

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.10.2022 , 0 komentárov

28.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 10.10. 18:00 Féria + Emília Fačkovcová (zo Sily) Ut 11.10. 7:30. Čab Féria  + Ján Zachenský, manželka Anna, synovia Jozef a Tibor, zať Anton St 12.10. 18:00. Féria + František, Mária Kopáčikoví a sestra Žofia Štv 13.10. 7:30 Čab Féria + František Halter, manželka Emília Pia 14.10. 18:00 Féria  + Štefan Záhora a manželka Alojzia So 15.10....

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.10.2022 , 0 komentárov

27.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše    Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 3.10. 18:00 Féria + st.rodičia Rácoví, Gatiaroví a ich deti Ut 4.10. 7:30 Čab Sv. Františka Assiského Za zdravie a B. pomoc pre Pavlínu St 5.10. 18:00 Féria + Ján, Mária Koščoví a st.rodičia Hraškoví Štv 6.10. 7:30 Čab Féria + Štefan Melen, manželka Anna a st.rodičia z oboch strán Pia 7.10. 18:00 Ružencovej panny Márie...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.10.2022 , 0 komentárov

26. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.9. 13:00 Čab Pohrebná sv.omša + Eleonóra Močková Ut 27.9. 7:30 Čab Sv. Vincenta de Paul, kňaza Za zdravie a B. pomoc pre Štefana St 28.9. 18:00 Féria + Amália Opálková Štv 29.9. 7:30 Čab Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov + Pavol Močko, manželka Júlia, syn Jozef, vnuk Jozef Pia 30.9. 18:00 Sv. Hieronyma, kňaza a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.09.2022 , 0 komentárov

25. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.9. 18:00. Féria  + rodičia Jozef a Anna Cipceroví a st.rodičia z oboch strán Ut 20.9. 7:30 Čab Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga  a spoločníkov, mučeníkov Za zdravie, B. Pomoc a ochranu  P. Márie pre Gertrúdu  a rod. Chrenkovú a Vermešovú St 21.9. 18:00 Sv. Matúša, Apoštola, Evanjelistu + Jozef Juhás, rodičia a st.rodičia z...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.09.2022 , 0 komentárov

24. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 12.9. 18:00 Najsvätejšieho mena Panny Márie + Mária a František Valo a rodičia z oboch strán Ut 13.9. 7:30 Čab Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Za zdravie, B. Pomoc a ochranu  P. Márie pre sestry St 14.9. 18:00 Povýšenie Svätého Kríža, Sviatok + Štefan, Ján Anna Bisahoví Štv 15.9.       7:30 Sedembolestnej Panny...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.09.2022 , 0 komentárov

23. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.9. 18:00 Féria  + syn Marián Rabjanský Ut 6.9. 7:30 Čab Féria + Štefan Bošanský a manželka Františka St 7.9. 18:00 Sv. Košických mučeníkov + Ján Kotvas, Ján Pristaš a manželka Helena Štv 8.9. 7:30 Čab Narodenie Panny Márie  Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Hrebíkovú Pia 9.9. 18:00 Féria  + Michal Hudec, manželka Paulina a ich...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.09.2022 , 0 komentárov

22. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.8. 18:00 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa + rod.Jozef, Ľudmila Rácoví, + Michal, Ján, Hedviga a st.rod. z oboch strán Ut 30.8. 7:30 Čab Féria + Jozef Šmitala, manželka Mária a syn Viliam St 31.8. 18:00 Féria  + Gabriela – 1.výr. a krstní rodičia Krajčovičoví Štv 1.9. 7:30 Čab Féria   Za zdravie, B. pomoc, ochranu P.Márie pre rod....

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.08.2022 , 0 komentárov

21. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.8. 18:00 Panny Márie Kráľovnej + Jaroslav, Zdenka, rodičia a st.rodičia z oboch strán Ut 23.8. 7:30 Čab Féria + Štefan Krajčovič, manželka Oľga, syn Jozef St 24.8. 18:00 Sv. Bartolomeja, Apoštola, Sviatok Na úmysel Štv 25.8. 7:30 Čab Féria   + Ján Šmitala, manželka Mária, dcéry Františka a Bernardína Pia 26.8. 18:00 Féria  + Ján, Štefan a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.08.2022 , 0 komentárov

20. nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.8. 7:30 Čab 18:00 Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný Sviatok Za farníkov   + rodičia Vankoví a syn Viliam Ut 16.8. 18:00 Sv. Štefana Uhorského patróna farského kostola + Jozef kardinál Tomko St 17.8. 18:00 Féria  + Pavel Koleda a dcera Ľubka Štv 18.8. 7:30 Čab Féria   + Michal, Pavol, Tomáš Pia 19.8. 18:00 Féria  + Gejza...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.08.2022 , 0 komentárov

19.Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.8. 18:00 Sv. Dominika, kňaza + Anna Fabová – 1.výr. Ut 9.8. 7:30 Čab Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patr. Európy + Mária Krajčovičová a + rodičia St 10.8. 11:00 18:00 Pohrebná sv. Omša Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka + Amália Opálková + Anna Fačkovcová – 1.výr. a manžel Štefan Štv 11.8. 7:30 Čab...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.08.2022 , 0 komentárov

18. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 1.8. 18:00. Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa učiteľa cirkvi. + Elena Polívková, 1.výr. Ut 2.8. 7:30 Čab Féria + Milan Roman a syn Milan St 3.8. 18:00 Féria + Anna Poništová – 5. výr. Štv 4.8. 7:30 Čab Sv. Jána Máriu Vianeya,  kňaza Na úmysel ordinára Pia 5.8. 18:00 1. Piatok + Štefan Lazík So 6.8....

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.07.2022 , 0 komentárov

17. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.7. 18:00 Sv. Jakuba, Apoštola, Sviatok Za zdravie, B. požehnanie, ochranu  P. Márie pre Gabrielu a deti Ut 26.7. 7:30 Čab Sv. Joachima a Anny,  rodičov Panny Márie Na úmysel St 27.7. 18:00 Sv. Gorazda a spoločníkov + Vincent Fúska, sestra Marta a rodičia Štv 28.7. 7:30 Čab Féria Na úmysel ordinára Pia 29.7. 18:00 Sv. Marty, Márie...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.07.2022 , 0 komentárov

16.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.7. 18:00 Féria  + Vincent Kováč – 30.výr., manželka Anna, st. rod.z oboch strán, brat Ján Ut 19.7. 7:30 Čab Féria  + Jozef a Emília Chovancoví a st.rodičia z oboch strán St 20.7. 18:00 Féria  + Anna a Emil Hraškoví Štv 21.7. 7:30 Čab Féria + Františka a Jozef Melovičoví, rodičia a st.rodičia z oboch strán Pia 22.7....

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.07.2022 , 0 komentárov

15. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.7. ——— Benedikta, opáta, učiteľa Cirkvi —————————————————— Ut 12.7. 18:00 Féria  + Katarína Záhorová – 50.výr. a manžel Jakub  St 13.7. 18:00 Féria  Za zdravie, B. Pomoc, ochranu P.Márie pre rodiny Pavlovičovú, Segenyovú a Reptovú.   Štv 14.7. 7:30 Čab Féria + Alfonz Hraška a rodičia Pia 15.7. 17:30 Féria  + Michal Krčmár, syn Milan, + st.rod. Krčmároví a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.07.2022 , 0 komentárov

14. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.7. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Peter Pavlovič Ut 5.7. 7:30 Nové Sady Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, Slávnosť + Paulína a Teodor St 6.7. 18:00 Féria  + rodičia Ján a Helena Fačkovcoví a syn Jozef Štv 7.7. 7:30 Čab Féria + Anna a Vincent Vrankoví Pia 8.7. 18:00 Féria  + Lýdia Hurtová So 9.7. ——— Féria ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.07.2022 , 0 komentárov

13.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.6. 18:00 Féria  + Ladislav Hotový Ut 28.6. 7:30 Čab Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka + Peter Fačkovec St 29.6. 7:30 Čab 18:00 Sv. Petra a Pavla, Apoštolov Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov   Poďakovanie za 75 r.života Štv 30.6. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. Pomoc, ochranu P.Márie pre Petra, Pavla a Zuzanu Pia 1.7. 18:00 1....

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.06.2022 , 0 komentárov

12. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.6. 18:00 Féria  + Peter Černický a za zdravie manželky Ut 21.6. 18:00 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka + Oto, Jozef, Anna Zelenákoví a Viliam Fačkovec St 22.6. 7:30 Čab Féria + rodičia Anna a František a súrodenci Peter a Miroslav Tarandoví Štv 23.6. 18:00 Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť Na úmysel ordinára Pia 24.6. 18:00 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.06.2022 , 0 komentárov

Najsvätejšia Trojica

FARSKÉ OZNAMY  NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ                                      Najsvätejšej trojice Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše  Po 13.6. 18:00  Sv. Antona Paduánskeko, kňaza a učiteľa Cirkvi + rodičia Vindišoví, Chovancoví, manželia Pavlovičoví, rodina Vindišová a Šmitalová      Ut 14.6.  7:30 Čab  Féria  + Peter Šmitala, manželka Anna a st.rod. z oboch strán  St 15.6. 18:00...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.06.2022 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY  NA  NEDEĽU  ZOSLANIA DUCHA  SVäTÉHO   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.6. 18:00 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi + Štefánia Galbavá – 1. výr. Ut 7.6. 7:00 Čab Féria  + Peter Mikuška, syn Peter a vnuk Peter St 8.6. 18:00 Féria + Jozef Chovanec st. Štv 9.6. 18:00 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Na úmysel Pia 10.6. 18:00 Féria + Peter, Ján, Ľudmila Hraškoví So 11.6....

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.06.2022 , 0 komentárov

7. veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.5. 18:00 Féria + Helena Rácová – nedožité 100. nar. Ut 31.5. 7:30 Čab Féria  + Miroslav Báleš St 1.6. 18:00 Sv. Justína, mučeníka + Jozef Fačkovec – 1. výr. Štv 2.6. 7:30 Čab Féria + Michal Bumbala, rodičia a starí rodičia Pia 3.6. 18:00 1. Piatok + Vendelín Kopáčik – 25. výr. So 4.6. ——— Féria —————————————————— Ne...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.05.2022 , 0 komentárov

6. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 23.5. 18:00 Féria + rodičia Činčuroví, Baumanoví a deti Ut 24.5. 7:30 Čab Féria  + Štefan Navrátil, rodičia a st. rodičia St 25.5. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + rodičia Krčmároví Štv 26.5. 7:30 Čab 18:00 Nanebovstúpenie Pána Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov + Michal Chovanec, manželka Mária, zaťovia, rodičia a súrodenci z oboch strán Pia 27.5. 18:00 Féria +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.05.2022 , 0 komentárov

5. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU     Nové Sady, Hlavná 200, tel.: 037/7894107,  http://nove.sady.nrb.sk Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.5. 18:00 Sv. Ján Nepomuckého,  kňaza a mučeníka + Vladimír Vranka – 5. výr., a manželka Lýdia Ut 17.5. 7:30 Čab Féria  + Mária, Hedviga, Jolana St 18.5. 18:00 Féria Poďakovanie za zdravie a B. pomoc pre rod. Lampertovú Štv 19.5. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc  Pia 20.5....

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.05.2022 , 0 komentárov

4. Veľkonočná nedeľa – Dobrého Pastiera

FARSKÉ OZNAMY  NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU   Nedeľa Dobrého Pastiera Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.5. 18:00 Féria  + Ladislav Prievozník a syn Sven Ut 10.5. 7:30 Čab Féria  Za duše v očistci St 11.5. 18:00 Féria + Vincent a Juliana Krajčovičoví Štv 12.5. 7:00 Čab Féria  Na úmysel ordinára Pia 13.5. 18:00 Panny Márie Fatimskej + Anna Halvoníková – 1. výr. So 14.5. —— Sv. Mateja, Apoštola —————————————————— Ne 15.5....

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.05.2022 , 0 komentárov

3. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.5. 18:00 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi + Lydia Hurtová Ut 3.5. 14:30 Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov + Miroslav Berousek – pohrebná sv. omša St 4.5. 18:00 Féria Poďakovanie za dožitie 70 r. pre Jozefa Štv 5.5. 7:30 Čab Féria  + Ján kluka, manelka Hedviga, dcéra Helena a st. rodičia Pia 6.5. 18:00 1. Piatok  +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 02.05.2022 , 0 komentárov

2. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU   Nedeľa Božieho Milosrdenstva Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.4. 18:00 Sv. Marka, Evanjelistu Za zdravie a Božiu pomoc Ut 26.4. 7:30 Čab Féria Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu St 27.4. 18:00 Féria Poďakovanie za 50 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc Štv 28.4. 7:30 Čab Féria  + Michal Hajduch, manželka Katarína a star rodičia Pia 29.4. 18:00 Sv. Kataríny Sienskej,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.04.2022 , 0 komentárov

Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.4. 7:30 Veľkonočný Pondelok  +Róbert Kukučka-20. výr. a + syn  Róbert – 18. výr.  Ut 19.4. 7:30 Čab Utorok vo veľkonočnej oktáve + Ladislav Škvaril, manželka Gizela a st. rod. z oboch strán St 20.4. 18:00 Streda vo veľkonočnej oktáve + Ján Ďuriš, manželka Bernardína a ostatní + z rodiny Štv 21.4. 18:00 Štvrtok vo veľkonočnej oktáve + Mária a Vít...

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.04.2022 , 0 komentárov

Palmová – Kvetná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA PALMOVÚ – KVETNÚ NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.4. 18:00 Pondelok svätého týždňa + Marián Rabjanský Ut 12.4. 7:30 Čab Utorok svätého týždňa + Peter, Anna Andackí a deti St 13.4. 18:00 Streda svätého týždňa + st. rodičia Krajčovičoví a dcéra Gabriela Štv 14.4. 18:00 Štvrtok Pánovej večere + Oto Zelenák Pia 15.4. 15:00 Veľký Piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána So 16.4. 19:00 Veľkonočná...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.04.2022 , 0 komentárov

5. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA  5.  Pôstnu NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.4. 18:00 Féria + Štefan Michna Ut 5.4. 7:30 Čab Féria + Michal Sedlarič St 6.4. 13:00 Pohrebná + Lýdia Hurtová Štv 7.4. 13:00 Čab Pohrebná Rozália Rondošová Pia 8.4. 7:30 Féria + kňaz Rudolf Chudý So 9.4. —— ———————————- —————————————————— Ne 10.4. 7:30 10:30 PALMOVÁ  (Kvetná)  NEDEĽA Za + rodičov Krčmárových, dcéru Valiku a Hedvigu a manželov Za...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.04.2022 , 0 komentárov

4. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA  4.  Pôstnu NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 28.3. 18:00 Féria + Vincent Bošanský, manželka Helena, Valéria, + Rozália Čapeková a rodičia z oboch strán Ut 29.3. 7:30 Čab Féria + Ján Lazík – 10. výr. a manželka Irena St 30.3. 18:00 Féria  + rodina Krajčovičová a Miháliková Štv 31.3. 7:30 Čab Féria  + Berta Štefanková – 10. výr., + rodičia František a Filoména Pia 1.4....

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.03.2022 , 0 komentárov

3. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA  3. Pôstnu NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 20.3. 7:30 10:30 3. Pôstna NEDEĽA Za farníkov Poďakovanie za zdravie a B. Pomoc pre rod. Toráčovú Po 21.3. 18:00 Féria + Blažej, Františka a + deti Ut 22.3. 7:30 Čab Féria Na úmysel ordinára St 23.3. 18:00 Féria  + Jozef a Františka Melovičoví Štv 24.3. 7:30 Čab Féria  + Peter Fačkovec Pia 25.3. 18:00 Zvestovanie Pána, Slávnosť...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.03.2022 , 0 komentárov

2. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA  2. Pôstnu NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 13.3. 7:30 10:30 2. Pôstna NEDEĽA Za farníkov + Edita Lampertová Po 14.3. 18:00 Féria Za Božie požehnanie pre Kristiána Ut 15.3. 7:30 Čab Féria + Jozef a Anna Vrankoví St 16.3. 18:00 Féria  + Vincent a Jolana Cintuloví Štv 17.3. 7:30 Čab Féria  Poďakovanie za zdravie. B. Pomoc a ochranu P. Márie pre Danielu,Jána,Juraja a Zuzanu Pia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.03.2022 , 0 komentárov

1. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY  NA  1. Pôstnu NEDEĽU     Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 6.3. 7:30 10:30 1. Pôstna NEDEĽA Poďakovanie za 50 a 60 rokov života a za zdravie a B. pomoc Za farníkov Po 7.3. 18:00 Féria Za uzdravenie Ut 8.3. 13:00 Pohrebná sv. omša + Štefan Michna St 9.3. 18:00 Féria  + Mária a Ján Gajdošíkoví, deti, rodičia a súrodenci Štv 10.3. 7:30 Čab Féria  + Vojtech Andacký, manželka...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.03.2022 , 0 komentárov

8. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA  8. NEDEĽU  V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 27.2. 7:30 10:30 8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Ján Šlosár, sestra Mária a st. rodičia z oboch strán Za farníkov Po 28.2. 18:00 Féria + Alexej Šmitala, manželka Mária, ich deti a st. rodičia z oboch strán Ut 1.3. 7:30 Čab Féria Na úmysel St 2.3. 18:00 Popolcová streda + Róbert Hudec, manželka Brigita a starí...

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.02.2022 , 0 komentárov

7. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY  NA  7. NEDEĽU  V CEZROČNOM OBDOBÍ   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 20.2. 7:30 10:30 7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Michal Šmitala – 20. výr. Za farníkov Po 21.2. 18:00 Féria + Eduard Fačkovec, manželka Helena a st. Rodičia z oboch strán Ut 22.2. 7:30 Katedra sv. Petra, apoštola + kňaz Pavol Kondé St 23.2. 18:00 Sv. Polykarpa,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.02.2022 , 0 komentárov

6. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 13.2. 7:30 10:30 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Poďakovanie za dožitie 60 a 80 r. a za zdravie a B. pomoc Za farníkov Po 14.2. 18:00 Féria + Alexander Solčanský, manželka Hedviga, syn Marián, st. rod. z oboch str. Ut 15.2. 7:30 Féria Za zdravie a B....

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.02.2022 , 0 komentárov

5. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 6.2. 7:30 10:30 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Ján Slivka – 10. výr. Po 7.2. 18:00 Féria + Júlia a Ondrej Holý a + deti Ut 8.2. 14:00 Čab Pohrebná sv. omša + Vilam Gajdošík St 9.2. 18:00 Féria + Mária a František Polívkoví...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.02.2022 , 0 komentárov

4. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 30.1. 7:30 10:30 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Poďakovanie za dožitie životného jubilea a za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie Za farníkov Po 31.1. 18:00 Sv. Jána Bosca, kňaza + Anna Bíliková a st. rodičia Ut 1.2. 18:00 Féria + Pavel a Katarína Cintuloví St...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.01.2022 , 0 komentárov

3. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 23.1. 7:30 10:30 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Jozef Škoda – 1. výr. Po 24.1. 18:00 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Za + rodičov a st. rodičov Zajačikových Ut 25.1. 7:30 Obrátenie sv. Apoštola Pavla Za zdravie a B. pomoc pre otca St...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.01.2022 , 0 komentárov

2. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. (max. 100 osôb) Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 16.1. 7:30 10:30 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Pavel Halamčák Za farníkov Po 17.1. 18:00 Sv. Antona, opáta Za zdravie a B. pomoc pre Danielu Ut 18.1. 7:30 Féria + Jozef Juhász a rodičia, st. rodičia z oboch strán St 19.1. 18:00 Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.01.2022 , 0 komentárov

3. Nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 3. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA KRST PÁNA   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 9.1. 7:30 10:30 3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Krst Pána + rodina Poništová a Čepelová Za farníkov Po 10.1. 18:00 Féria Za + príbuzných Ut 11.1. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Oľgu St 12.1. 18:00 Féria + kňaz Jozef Nagy Štv 13.1....

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.01.2022 , 0 komentárov

2. Nedeľa po narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 2.1. 7:30 10:30 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Za + Alžbetu a sestry Za farníkov Po 3.1. 18:00 Najsvätejšieho mena Ježiš Na úmysel Ut 4.1. 7:30 Féria Za Božiu pomoc pre rodinu St 5.1. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti Na úmysel ordinára ŠTV 6.1. 7:30 10:30 ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.01.2022 , 0 komentárov

1. Nedeľa po Narodení Pána – Sv. Rodiny

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 26.12. 7:30 10:30 online na YouTube 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Svätej rodiny Ježiša,Márie a Jozefa Za farníkov + Mária Krajčovičová Po 27.12. 18:00 Sv. Jána, Apoštola, Evanjelistu + Milan Ut 28.12. 7:30 Sv. Neviniatok, mučeníkov Za zdravie v rodine St 29.12. 18:00 5. deň v oktáve Narodenia Pána...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.12.2021 , 0 komentárov

4. Adventná Nedeľa a Vianoce

FARSKÉ OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU A VIANOCE   Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 19.12. 7:30 10:30 4. ADVENTNÁ NEDEĽA + Emília Hrašková Za farníkov Po 20.12. 18:00 Fária + Filipko Polívka a za zdravie a B. pomoc pre rodinu Ut 21.12. 7:00 Féria + kňaz Štefan Lašák St 22.12. 18:00 Féria + Vojtech Fačkovec a manželka Jolana Štv 23.12. 7:30...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.12.2021 , 0 komentárov

3. Adventná

FARSKÉ OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU Sv. omše sú povolené v režime OP – očkovaní, prekonaní. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 12.12. 7:30 10:30 3. ADVENTNÁ NEDEĽA – online na YouTube Za farníkov + Erika Fabová Po 13.12. 18:00 Sv. Lucie, panny a mučenice Za + manžela Milana Ut 14.12. 18:00 Sv. Jána od kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Za zdravie a B. pomoc St 15.12. 18:00 Féria + Peter Hraška...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.12.2021 , 0 komentárov

2. Adventná Nedeľa – Aktualizované

FARSKÉ OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 5.12. 8:00 2. ADVENTNÁ NEDEĽA online na YouTube Za farníkov Po 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa + Vincent a Jolana Cintuloví Ut 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Na úmysel St 8.12. Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov Štv 9.12. Féria + Ľudovít Kmeťo a manželka Marta Pia 10.12.  18:00 Féria + Peter Pavlovič So...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.12.2021 , 0 komentárov

1. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU Z dôvodu zákazu verejných bohoslužieb budú sv. omše na Vaše úmysly odslúžené bez Vašej účasti. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 28.11. 8:00 1. ADVENTNÁ NEDEĽA online na YouTube Za farníkov Po 29.11. Féria Za zdravie a B. pomoc pre manželov Opálkových Ut 30.11. Sv. Ondreja, Apoštola Na úmysel ordinára St 1.12. Féria + rodičia Ján a Helena Fačkovcoví a + brat Jozef Štv 2.12. Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.11.2021 , 0 komentárov

Sv. omše opäť online

Vzhľadom na zákaz verejných bohoslužieb budú sv. omše v nedeľu vysielané online na YouTube. Adventná nedeľa – 8:00 sv. omša s požehnaním adventného venca.

In Nezaradené, by 26.11.2021 , 0 komentárov

34. Nedeľa – Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.11. 18:00 Sv. Cecílie, panny a mučenice + Sylvia Vranková Ut 23.11. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 24.11. 18:00 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov + rodičia Lopaškoví a teta Gabriela Štv 25.11. 7:30 Čab Féria + manželia Osuchoví Pia 26.11. Féria + rodičia Čulákoví a brat Jozef So 27.11. Nedeľná sv. omša...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.11.2021 , 0 komentárov

33. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.11. 18:00 Féria + Jozef Fúska, manželka Helena, syn Jozef a Jozef Fábry Ut 16.11. 18:00 Féria + Jozef Chovanec mladší St 17.11. 18:00 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky + Jozef Chovanec starší Štv 18.11. 7:00 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre Gertrúdu a rodinu Chrenkovú a Vermešovú Pia 19.11. 18:00 Féria + rodičia Vindišoví...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.11.2021 , 0 komentárov

32. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.11. 18:00 Féria + Vladimír Bila Ut 9.11. 18:00 Výročie posviacky Lateránskej baziliky, Sviatok + manželia Koščoví a st. rod. Hraškoví St 10.11. 18:00 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi + Štefan Bošanský, manželka Františka, Berta a st. rodičia z oboch strán Štv 11.11. 7:30 Čab Sv. Martina z Tours, biskupa + Cyprián Klepanec, manželka Jolana a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.11.2021 , 0 komentárov

31. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Výročie posvätenia chrámu – hody Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 1.11. 7:30 10:30 VŠETKÝCH SVÄTÝCH Slávnosť, Prikázaný sviatok Za farníkov Za zdravie a B. pomoc pre Štefana Ut 2.11. 18:00 Sponienka na všetkých zosnulých veriacich + kňaz Jozef Dvorský St 3.11. 18:00 Féria + Emília Fúsková, syn Štefan a st. rodičia Fúskoví Štv 4.11. 7:30 Čab Sv. Karola Boromejského, biskupa + rod. Albert...

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.10.2021 , 0 komentárov

30. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Misijná nedeľa Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.10. 17:00 Féria + Ján Čergeť, manželka Paulína, synovia František a Alojz, zať Rudolf a st. rod. Čergeťoví Ut 26.10. 7:30 Féria Na úmysel St 27.10. 18:00 Féria + Anna Fabová Štv 28.10. 7:30 Čab Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov + Mária a Vít Timorackí, syn Michal Pia 29.10. 18:00 Féria + Viktor Šmitala, manželka Helena,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.10.2021 , 0 komentárov

29. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.10. 18:00 Sv. Lukáša, Evanjelistu Za dary Ducha svätého Ut 19.10. 7:30 Féria Na úmysel St 20.10. 18:00 Féria Z zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Agnešu Plešivkovú Štv 21.10. 7:30 Čab Féria + Michal a Františka Drevení a st. rodičia Pia 22.10. 18:00 Sv. Jána Pavla II., pápeža Poďakovanie za zdravie, B. pomoc a ochranu...

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.10.2021 , 0 komentárov

28. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.10. 18:00 Féria + st. rodičia Oľga a Michal Bošanskí Ut 12.10. 7:30 Féria Na úmysel St 13.10. 18:00 Féria + Jozef Šajter Štv 14.10. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Teréziu s rodinou Pia 15.10. 18:00 Sv. Terézie Avilskej, panny a učiteľky Cirkvi + Alfonz Hraška a rodičia So 16.10. 18:00...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.10.2021 , 0 komentárov

27. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.10. 18:00 Sv. Františka Assiského +Vendelín Kopáčik, rodičia František a Mária a teta Žofia Ut 5.10. 7:30 Féria Na úmysel St 6.10. 18:00 Féria +Štefan a Alojzia Záhoroví, Vendelín, Peter a rodina Zelenáková Štv 7.10. 7:30 Čab Ružencovej Panny Márie + Peter Ďurka a manželka Rozália Pia 8.10. 18:00 Féria + Stanislav Matušík So 9.10. 18:00 Nedeľná sv....

In Farské oznamy Nové Sady, by 02.10.2021 , 0 komentárov

26. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.9. 18:00 Sv. Vincenta de Paul, kňaza + Albert Šunderlík, manželka Emília a st. rodičia z oboch strán Ut 28.9. 7:30 Féria Na úmysel St 29.9. 18:00 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, Sviatok +Alexej Sliška,manželka Mária a ich +deti Štv 30.9. 7:30 Čab Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie...

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.09.2021 , 0 komentárov

25. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.9. 18:00 Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza. Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov + Michal a Rozália Godáloví, Barbora a Jozef Krumholcoví, Mária Zelenáková Ut 21.9. 18:00 Sv. Matúša, Apoštola a evanjelistu + Milan Paštiak St 22.9. 18:00 Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka + Vincent a Helena Bošanskí a rodičia z oboch strán Štv 23.9. 7:30 Čab Sv....

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.09.2021 , 0 komentárov

24. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.9. 18:00 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi + Anna a Vojtech Pavlovičoví, + Edita Pavlovičová a st. rod. z oboch strán Ut 14.9. 18:00 Povýšenie Svätého Kríža, Sviatok Sv. omša zo Slávnosti Sedembolestnej Panny Márie + Roman Schulte, rodičia a bratia St 15.9. ——- Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, Slávnosť ————————————————— Štv 16.9. 7:30 Čab Sv....

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.09.2021 , 0 komentárov

23. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.9. 14:00 Pohrebná sv. omša + Stanislav Matušík Ut 7.9. 7:30 Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov Na úmysel ordinára St 8.9. 18:00 Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie + Peter Pavlovič Štv 9.9. 9:00 9:30 REKOLEKCIA Adorácia Sv. omša Na úmysel Pia 10.9. 18:00 Féria + Peter Gajdoš, manželka Helena, syn František, manželka Jozefína...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.09.2021 , 0 komentárov

22. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.8. 18:00 Féria + rodičia Kapitánoví a st. rodičia z oboch strán Ut 31.8. 7:30 Féria Na úmysel St 1.9. 18:00 Féria + rodičia Fikroví a st. rodičia z oboch strán Štv 2.9. 7:30 Čab Féria + Imrich Bosák, manželka Paulína a st. rodičia z oboch strán Pia 3.9. 18:00 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.08.2021 , 0 komentárov

21. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 23.8. 18:00 Féria + Jaroslav, Zdenka a rodičia Ut 24.8. 7:30 Sv. Bartolomeja, Apoštola Na úmysel St 25.8. 18:00 Féria + Ladislav a Helena Ondruškoví a st. rodičia z oboch strán Štv 26.8. 7:30 Čab Féria Za duše v očistci Pia 27.8. 18:00 Sv. Moniky + Štefan Lázik So 28.8. 7:30 Čab Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.08.2021 , 0 komentárov

20. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.8. 18:00   Sv. Štefana Uhorského + Alexej Pinkava, 1. výr. Ut 17.8. 7:30   Féria Na úmysel ordinára St 18.8. 18:00   Féria + Alexander Solčanský, manželka Hedviga, syn Marián, st. rod. z oboch str. Štv 19.8. 7:30   Čab Féria + Vladimír Navrátil Pia 20.8. 18:00 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi + Jozef Krčmár, manželka Margita,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.08.2021 , 0 komentárov

19. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, Patrónky Európy + Jozef Juhász a st. rodičia z oboch strán Ut 10.8. 7:30 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka + rodičia Jozef a Anna Cipceroví a st. rodičia z oboch strán St 11.8. 18:00 Sv. Kláry, panny + Bernardína a Alfonz Lampertoví a syn Alfonz Štv 12.8. 7:30...

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.08.2021 , 0 komentárov

18. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.8. 18:00 Féria +Filoména Jančiová Ut 3.8. 7:30 14:00 Féria Pohrebná sv. omša Na úmysel + Elena Polívková St 4.8. 18:00 Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza + rodičia Fačkovcoví a dcéra Filoména Štv 5.8. 7:30 Čab Féria + Štefan Melen, manž. Anna a st. rod. z oboch strán Pia 6.8. 18:00 Premenenie Pána, Sviatok 1. Piatok + rodičia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.08.2021 , 0 komentárov

17. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.7. 18:00 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie + Ladislav Švaril, manž. Gizela a st. rod z oboch strán Ut 27.7. 7:30 Sv. Gorazda a spoločníkov Na úmysel ordinára St 28.7. 18:00 Féria + rodičia Ján a Helena Fačkovcoví a brat Jozef Štv 29.7. 7:30 Čab Sv. Marty + Štefan Navrátil, manž.Uršula, syn Štefan a st....

In Farské oznamy Nové Sady, by 24.07.2021 , 0 komentárov

16. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.7. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre manželov Opálkových Ut 20.7. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 21.7. 18:00 Féria + rodičia Alžbeta a Štefan Faboví a st. rod. z oboch srtán Štv 22.7. 7:30 Čab Sv. Márie Magdalény + Michal Timoracký Pia 23.7. 18:00 Sv. Brigity, rehoľníčky, Patrónky Európy + Helena, Viktor a Filoména So...

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.07.2021 , 0 komentárov

15. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 12.7. 10:00 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Valéria Kopáčiková Za zdravie a B. pomoc – Michal Andacký Ut 13.7. 18:00 Féria + František a Rozália Kováčikoví a syn Viliam St 14.7. 7:30 Féria Na úmysel ordinára Štv 15.7. 7:30 Čab Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Za zdravie a B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Hrebíkovú...

In Farské oznamy Nové Sady, by 10.07.2021 , 0 komentárov

14. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.7. 7:30 SV. CYRILA A METODA, Slovanských vierozvestov, Slávnosť Poďakovanie za zdravie a B. pomoc Ut 6.7. 7:30 Sv. Márie Goretti, panny a mučenice Na úmysel ordinára St 7.7. 18:00 Féria +Milan Kopečný a Justína, synovia Miroslav a Marián Štv 8.7. 7:30 Čab Féria + Štefan Bošanský, manželka Františka Pia 9.7. 18:00 Féria + rodičia Barišoví a dcéra...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.07.2021 , 0 komentárov

13. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 28.6. 18:00 Zo Slávnosti Sv. Petra a Pavla + Františka Melovičová a manžel Jozef Ut 29.6. 7:30 Čab 18:00 Sv. Petra a Pavla, Apoštolov Slávnosť, Prikázaný Sviatok Za farníkov + František Ondrejička – 30. výr. St 30.6. 18:00 Féria + Anna Bíliková a st. rodičia Štv 1.7. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.06.2021 , 0 komentárov

12. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.6. 18:00 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka + rodina Činčurová a Baumanová a ich deti Ut 22.6. 7:30 Féria Na úmysel St 23.6. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Matej Gajdoš a manželka Františka Štv 24.6. 7:30 Čab Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť + Peter Taranda Pia 25.6. 18:00 Féria + Ladislav Hotový So 26.6. 7:30 Čab Féria + Michal...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.06.2021 , 0 komentárov

11. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 14.6. 18:00 Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Fikrovú Ut 15.6. 14:00 Pohrebná sv. omša + Alena Adamcová St 16.6. 7:30 Féria +Štefan, Ján, Anna a súrodenci Štv 17.6. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P.Márie pre Viktora a Ľudmilu pri 50. výročí sobáša Pia 18.6. 18:00 Féria + Ján Urminský So...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.06.2021 , 0 komentárov

10. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 6.6. 7:30 10:30 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Za prvoprijímajúce deti z minulého roku Po 7.6. 18:00 Féria + Peter a Ján Hraška, Vendelín Kopáčik a st. rodičia Ut 8.6. 7:30 Féria Na úmysel St 9.6. 18:00 Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P.Márie pre rod. Pavlovičovú a Szegeniovú Štv 10.6. 7:30 Čab Féria + Milan...

In Farské oznamy Nové Sady, by 06.06.2021 , 0 komentárov

Najsvätejšia Trojica

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 30.5. 7:30 10:30 NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Za rod. Krčmárových, Štefankových a syna Jozefa Za farníkov Po 31.5. 18:00 Féria + Jozef Knížat Ut 1.6. 7:30 Sv. Justína, mučeníka Na úmysel ordinára St 2.6. 18:00 Féria + Florián, Mária Pavčírová, Anna, Štefan, Rudolf Deák Štv 3.6. 7:30 Čab 18:00 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Slávnosť, prikázaný sviatok Za zdravie, B. pomoc, ochranu...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.05.2021 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 23.5. 7:30 10:30 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO Za farníkov + Mária Šmitalová, manžel Viktor, + Anna a Ignác Šramkoví Po 24.5. 18:00 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Za zdravie, B. p. ochranu P. Márie pre rod. Schulteovú, Šmitalovú Kernovú a Holánovú Ut 25.5. 7:30 Čab Féria Na úmysel St 26.5. 18:00 Sv. Filipa Neriho, kňaza + Ľudovít Poništ a manželka...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.05.2021 , 0 komentárov

7. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 16.5. 7:30 10:30 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA + Ján, Helena Rácoví a st. rodičia z oboch strán Za farníkov Po 17.5. 13:00 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Michal Černický + rodičia Vankoví, syn Viliam Ut 18.5. 18:00 Féria + Pavel Koleda St 19.5. 18:00 Féria + Ľudmila Hrašková, st. rodičia a + Peter Hraška Štv 20.5. 7:30 Čab Féria + Michal...

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.05.2021 , 0 komentárov

6. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 9.5. 7:30 10:30 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA Za farníkov + Ján Kotvas a + rod. Hudecoví a Kotvasoví Po 10.5. 18:00 Féria Za skoré uzdravenie Ut 11.5. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 12.5. 18:00 Zo Slávnosti Nanebovstúpenia Pána + Anna a Michal Štv 13.5. 7:30 Čab 18:00 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ, Prikázaný Sviatok Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre...

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.05.2021 , 0 komentárov

5. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Verejné bohoslužby sú od 19.4. 2021 povolené s účasťou 1 osoba na 15m², pri dodržaní už známych opatrení. Prosím, aby ste obsadili len tie miesta, ktoré sú označené farebnými nálepkami.   Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu....

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.05.2021 , 0 komentárov

4. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Verejné bohoslužby sú od 19.4. 2021 povolené s účasťou 1 osoba na 15m², pri dodržaní už známych opatrení. Prosím, aby ste obsadili len tie miesta, ktoré sú označené farebnými nálepkami.   Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu....

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.04.2021 , 0 komentárov

3. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Verejné bohoslužby sú od 19.4. 2021 povolené s účasťou 1 osoba na 15m². V Nových Sadoch je to 30 osôb, v Šuriankach 10, pri dodržaní už známych opatrení. Prosím, aby ste obsadili len tie miesta, ktoré sú označené farebnými nálepkami.   Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa...

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.04.2021 , 0 komentárov

2. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Nedeľa Božieho Milosrdenstva Verejné slávenie bohoslužieb je naďalej pozastavené. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 11.4. 8:00 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA online prenos na YouTube Za farníkov Po 12.4. Féria + st. rodičia Peter a Anna Andackí Ut 13.4. Féria + Štefan a Margita Baranovičoví a rodičia Kopáčikoví a Baranovičoví St 14.4. Féria + Helena a Vincent Bošanskí Štv 15.4. Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P....

In Farské oznamy Nové Sady, by 10.04.2021 , 0 komentárov

Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Verejné slávenie bohoslužieb je naďalej pozastavené. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 4.4. 8:00 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA online prenos naYouTube Za farníkov Po 5.4. 8:00 Veľkonočný Pondelok online prenos naYouTube zo Šurianok Na úmysel Ut 6.4. Veľkonočný Utorok +Oto Zelenák St 7.4. Veľkonočná Streda + Vojtech Hurta Štv 8.4. Veľkonočný štvrtok + Ján Kluka, manž. Hedviga, sestra Helena a st. rod. z oboch strán Pia 9.4. Veľkonočný piatok +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.04.2021 , 0 komentárov

Kvetná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU Verejné slávenie bohoslužieb je naďalej pozastavené. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 28.3. 8:00 14:30 KVETNÁ NEDEĽA NEDEĽA UTRPENIA PÁNA online prenos naYouTube Krížová cesta – online na YouTube Za farníkov Po 29.3. Pondelok Veľkého týždňa Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Michnovú a Pavčírovú Ut 30.3. Utorok Veľkého týždňa + Ján, Anna Fúskoví, Michal a Mária Kupcoví St 31.3. Streda Veľkého týždňa +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.03.2021 , 0 komentárov

5. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU Verejné slávenie bohoslužieb je naďalej pozastavené. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.03.2021 , 0 komentárov

4. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU Verejné slávenie bohoslužieb je naďalej pozastavené. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné...

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.03.2021 , 0 komentárov

3. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU Nakoľko platí zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.03.2021 , 0 komentárov

2. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU Nakoľko platí zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.02.2021 , 0 komentárov

1. Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU Nakoľko platí zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.02.2021 , 0 komentárov

6. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Nakoľko platí zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.02.2021 , 0 komentárov

5. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Nakoľko platí zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. Prvopiatkové návštevy chorých...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.02.2021 , 0 komentárov

4. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Nakoľko platí zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. Prvopiatkové návštevy chorých...

In Farské oznamy Nové Sady, by 31.01.2021 , 0 komentárov

3. Nedeľa v cezročnom období – Sv. omša online

FARSKÉ OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Nakoľko je predĺžený zákaz vychádzania, pokračuje pozastavenie verejného slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.01.2021 , 0 komentárov

2. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Nové Sady, Hlavná 200, tel.: 037/7894107,  http://nove.sady.nrb.s Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.01.2021 , 0 komentárov

Krst Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA Nové Sady, Hlavná 200, tel.: 037/7894107,  http://nove.sady.nrb.s Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.01.2021 , 0 komentárov

2. Nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA   Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.01.2021 , 0 komentárov

Online prenosy sv. omší pozastavené

Sv. omše až do odvolania nebudú prenášané online, využite iné dostupné možnosti sledovania sv. omše, napr. Tv Lux, Tv  Noe, Rádio Lumen a pod.

In Nezaradené, by 30.12.2020 , 0 komentárov

Nedeľa Svätej Rodiny

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 27.12. 8:00 Online prenos na YouTube 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Za farníkov Po 28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov + Ján Slivka Ut 29.12. Piaty deň v oktáve narodenia Pána + Františka, Blažej a + deti St 30.12. Šiesty deň v oktáve narodenia Pána + Mária Jelenčiaková Štv 31.12. Siedmy deň v oktáve narodenia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.12.2020 , 0 komentárov

Sväté omše počas Vianočných Sviatkov – online na YouTube

Štv 24.12. 22:00 Narodenie Pána – Svätá omša v noci Online prenos na YouTube Za farníkov Pia 25.12. 8:00 Online prenos na YouTube NARODENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ + Oto Zelenák So 26.12. 8:00 Sv. Štefana, prvého mučeníka Online prenos na YouTube + Alexander Solčanský, manž. Hedviga a syn Marián Ne 27.12. 8:00 Online prenos na YouTube 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Za farníkov

In Nezaradené, by 24.12.2020 , 0 komentárov

Betlehemské svetlo

Pred kostolom pri hlavnom vchode horí betlehemské svetlo, môžete si prísť vziať svetlo z Betlehema do svojich príbytkov.   Prajem Vám všetkým Požehnané a milostiplné sviatky Narodenia nášho Spasiteľa.

In Nezaradené, by 24.12.2020 , 0 komentárov

Slávenie bohoslužieb pozastavené od 22. decembra

Od utorka 22. decembra je aj v našom okrese zakázané verejné slávenie bohoslužieb vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.

In Nezaradené, by 21.12.2020 , 0 komentárov

4. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 20.12. 7:30 10:30 Online prenos na YouTube 4. ADVENTNÁ NEDEĽA + Filipko Polívka – 1. výr. Za farníkov Po 21.12. 11:00 17:00 Pohrebná sv. omša Féria + Jolana Fačkovcová Za zdravie a B. pomoc pre rod. Danišovú z Nových Sadov Ut 22.12. Féria Na úmysel ordinára St 23.12. Féria + rodičia Lopáškoví a Čulákoví Štv 24.12. 22:00 Narodenie Pána –...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.12.2020 , 0 komentárov

Obmedzenie účasti na bohoslužbách v okrese Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, vydal vyhlášku, ktorou nariaďuje pre okres Nitra obmedziť kapacitu v kostoloch počas konania bohoslužieb na jednu osobu na 15 metrov štvorcových. Vzhľadom na danú situáciu a na náročnosť výberu obsadenia možnej kapacity veriacimi sa na sv. omši zúčastní len rodina, na úmysel ktorej je sv. omša slávená. O počte zúčastnených rozhodne práve daná rodina, ktorá si na sv. omšu môže zavolať členov svojej rodiny, maximálne z dvoch...

In Nezaradené, by 19.12.2020 , 0 komentárov

3. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 13.12. 7:30 10:30 3. ADVENTNÁ NEDEĽA Za farníkov Za zdravie a B. pomoc pre rod. Valentovú Po 14.12. 17:00 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Ut 15.12. 17:00 Féria + Ján Poništ a nevesta Anna St 16.12. 17:00 Féria + Peter Hraška – 1. výr. Štv 17.12. 7:30 Čab Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.12.2020 , 0 komentárov

2. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 6.12. 7:30 10:30 2. ADVENTNÁ NEDEĽA Za zdravie a B. pomoc pre Petra Vranku Za farníkov Po 7.12. 17:00 Zo zajtrajšej Slávnosti Poďakovanie za B. pomoc a ochranu Ut 8.12. 7:30 Čab 17:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov Za uzdravenie St 9.12. 14:00 Pohrebná sv. omša + Zdenka Brestovská Štv 10.12. 7:30 Čab Féria Za...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.12.2020 , 0 komentárov

1. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 29.11. 7:30 10:30 1. ADVENTNÁ NEDEĽA + Peter Bošanský a manž. Valéria Za farníkov Po 30.11. 17:00 Sv. Ondreja, Apoštola + Jozef Chovanec st. Ut 1.12. 17:00 Féria Na úmysel St 2.12. 17:00 Féria + rod. Chovancoví a Vindišoví, Michal Pavlovič a manž. Anna Štv 3.12. 7:30 Čab Sv. Františka Xaverského, kňaza + Miroslav Barča a rodičia Pia 4.12....

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.11.2020 , 0 komentárov

34. Nedeľa – Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 22.11. 7:30 10:30 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA Za farníkov + Jozef Ondrášek – 10. výr. Po 23.11. 13:00 17:00 Pohrebná sv. omša Féria + Anna Alchusová + Augustín, Ľudmila Fačkovcoví a rodičia z oboch strán Ut 24.11. 7:30 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a sploločníkov, mučeníkov Na úmysel St 25.11. 18:00 Sv. Kataríny...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.11.2020 , 0 komentárov

33. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Verejné slávenie bohoslužieb je od pondelka 16. novembra povolené na 50 percent kapacity kostola, len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť šachovnicovo. Stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Naďalej zostáva v platnosti všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali....

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.11.2020 , 0 komentárov

32. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Verejné slávenie bohoslužieb je obmedzené na počet 6 osôb, vrátane kňaza. Odporúča sa, aby na sv. omšu prišla len rodina, na úmysel ktorej je sv. omša slávená, max. 3. osoby. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 8.11. 8:00 10:30 online prenos na YouTube 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + rodičia Jozef a Anna a st. rod. z oboch strán Po 9.11....

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.11.2020 , 0 komentárov

Verejné slávenie bohoslužieb obnovené, ale s obmedzeniami

Verejné bohoslužby je opäť možné sláviť za týchto podmienok: Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania) b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva...

In Nezaradené, by 02.11.2020 , 0 komentárov

Slávnosť všetkých svätých

FARSKÉ OZNAMY NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 1.11. 8:00 online prenos na YouTube VŠETKÝCH SVÄTÝCH SLÁVNOSŤ Za farníkov Po 2.11. 17:00 online prenos na YouTube Spomienka na všetkých verných zosnulých Za všetkých zosnulých po sv. omši – pobožnosť za duše zosnulých Ut 3.11.  17:00 Féria Na úmysel St 4.11.  17:00 Sv. Karola Boromejského, biskupa +Emília Fúsková, syn Štefan a st. rodičia Fúskoví Štv 5.11.  7:30 Čab Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 31.10.2020 , 0 komentárov

30. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Výročie posvätenia farského chrámu  Z dôvodu zákazu vychádzania je verejné slávenie Bohoslužieb pozastavené. Sv. omše budem sláviť súkromne na úmysly, ktoré ste si nahlásili, okrem nedieľ, kedy slávim za farníkov. Nedeľné úmysly budú preložené na iný termín. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 25.10. 8:00 online prenos na YouTube 30. NEDEĽA Výročie posvätenia farského chrámu- Za farníkov Po 26.10. Féria + Augustín a +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 24.10.2020 , 0 komentárov

29. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ  Od 15. októbra 2020 je verejné slávenie bohoslužieb obmedzené na počet 6 osôb, vrátane kňaza. Odporúča sa, aby na sv. omšu prišla len rodina, na úmysel ktorej je sv. omša slávená, max. 3. osoby. Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 18.10. 8:00 10:00 online prenos na YouTube 29. NEDEĽA misijná nedeľa Za farníkov + Jozef Juhász – 10. výr. Po 19.10. 18:00 Féria + Peter...

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.10.2020 , 0 komentárov

Verejné slávenie Bohoslužieb je obmedzené na počet 6 osôb.

 Od 15. októbra 2020 je verejné slávenie bohoslužieb obmedzené na počet 6 osôb, vrátane kňaza. Odporúča sa, aby na sv. omšu prišla len rodina, na úmysel ktorej je sv. omša slávená. Štv 15.10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi + Rudolf Banár, manž. Mária, dcéra Helena a manž. Frantiček a syn Rudolf Pia 16.10.  18:00 Féria + Jozef Zelenák, manželka Anna a synovia So 17.10.  7:30 Čab Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a učiteľa...

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.10.2020 , 0 komentárov

28. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 11.10. 7:30 10:30 28. NEDEĽA online prenos na YouTube + Erika Solárová Za farníkov Po 12.10. 18:00 Féria + Jozef Chovanec mladší Ut 13.10. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 14.10. 18:00 Féria + Jozef Fúska, Helena Fúsková a syn + Jozef Fábry Štv 15.10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi + Rudolf Banár, manž. Mária,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.10.2020 , 0 komentárov

27. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 4.10. 7:00 8:30 11:00 27. NEDEĽA Birmovka 2. skupina Sv. omša pre veriacich Za farníkov Sv. omša pre veriacich Po 5.10. 18:00 Féria + Jozef Krčmár, manž. Margita, st. rod z oboch strán Ut 6.10. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 7.10. 18:00 Ružencovej Panny Márie + Silvia Vranková – 25. výr. Štv 8.10. 7:30 Čab Féria +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.10.2020 , 0 komentárov

26. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 27.9. 7:30 10:30 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Michal Šmitala Za farníkov Po 28.9. 18:00 Féria + Ján, Anna Fusková, Michal, Mária Kupcová Ut 29.9. 7:30 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, Sviatok Na úmysel St 30.9. 17:00 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi + Ľudovít, Filoména Vargová, Ján, Rozália Jackuliaková Štv 1.10. 7:30 Čab Sv. Terézie...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.09.2020 , 0 komentárov

25. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 20.9. 7:30 10:30 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Micha a Rozála Godáloví, + Barbora a Jozef Krumholcoví, + Mária Zelenáková Po 21.9. 18:00 Sv. Matúša, Apoštola a Evanjelistu, Sviatok + Rudolf a Katarína Černickí, syn Emil, st. rod u oboch strán Ut 22.9. 7:30 Féria Na úmysel St 23.9. 18:00 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.09.2020 , 0 komentárov

24.Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 13.9. 7:30 10:30 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Miroslav Kopečný – 1. výr. Za farníkov Po 14.9. 18:00 Povýšenie Svätého Kríža, Sviatok + Alfonz Hraška a rodičia Ut 15.9. 7:30 Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, Slávnosť + Ladislav Gabalec – 1. výr. St 16.9. 18:00 Féria + Jozef a Emília Chovancoví a st. rod. z oboch strán...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.09.2020 , 0 komentárov

23. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 6.9. 7:30 10:30 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Ján Pinkava a syn Marek Za farníkov Po 7.9. 18:00 Sv. Košických mučeníkov + rodičia Krčmároví a Štefankoví Ut 8.9. 18:00 Narodenie Panny Márie, Sviatok + manželia Koščoví a st. rod. Hraškoví St 9.9. 18:00 Féria + Štefan Gatiar a manž. Veronika Štv 10.9. 7:30 Čab Féria + Michal...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.09.2020 , 0 komentárov

22. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 30.8. 7:30 10:30 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Poďakovanie za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie Po 31.8. 18:00 Féria + rodičia Štefan a Alžbeta Faboví a st. rod. z oboch strán Ut 1.9. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 2.9. 18:00 Féria Poďakovanie za 90 r. života Štv 3.9. 7:30 Čab Sv. Gregora Veľkého,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.08.2020 , 0 komentárov

21. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 23.8. 7:30 10:30 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Poďakovanie za zdravie a B. pomoc pre Zuzanu s rodinou Po 24.8. 15:00 18:00 Pohrebná sv. omša Sv. Bartolomeja, Apoštola, Sviatok +Emília Onrušková Na úmysel Ut 25.8. 7:30 Féria Na úmysel St 26.8. 18:00 Féria + Jaroslav, Zdenka a rodičia Štv 27.8. 7:30 Čab Sv. Moniky Za zdravie,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.08.2020 , 0 komentárov

20. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 16.8. 7:30 10:30 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Jozef Štefanka – 9. výr. Za farníkov Po 17.8. 14:00 Pohrebná sv. omša +Alexej Pinkava Ut 18.8. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Zdenu, Jolanu a Rozáliu a za duše v očistci St 19.8. 18:00 Féria Poďakovanie za dožitie 60 r. života a za zdravie a B....

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.08.2020 , 0 komentárov

19. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 9.8. 7:30 10:30 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Jozef Šmitala – 30. výr. Po 10.8. 18:00 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka +Ladislav Fúska – 10. výr. Ut 11.8. 7:30 Sv. Kláry, panny + Ján Šmitala, manž. Mária, dcéry Františka a Bernardína St 12.8. 18:00 Féria +Mária a Jozef Múthoví a rodičia z oboch strán Štv...

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.08.2020 , 0 komentárov

18. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 2.8. 7:30 10:30 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Jozefína a Ladislav Hotoví Za farníkov Po 3.8. 18:00 Féria + rod. Gajdošová a Ornyová Ut 4.8. 7:30 Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza +Ondrej Krajčovič, manž. Rozália a Ján St 5.8. 18:00 Féria + Štefan Lázik Štv 6.8. 7:30 Čab Premenenie Pána, Sviatok + Michal Bumbala, manž. Mária a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 02.08.2020 , 0 komentárov

17. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 26.7. 7:30 10:30 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Po 27.7. 18:00 Sv. Gorazda a spoločníkov Za zdravie a B. pomoc pre Štefana Michnu Ut 28.7. 7:30 Féria + Ján Pikna a manželka Gabriela St 29.7. 18:00 Sv. Marty + Vincent Krajčovič, manž. Juliana a st. rodičia Štv 30.7. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.07.2020 , 0 komentárov

16. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 19.7. 7:30 10:30 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Pavol Halvoník – 10. výr. Po 20.7. 18:00 Féria + Angela Zajačiková a deti Alexander, Jozef a Anna Ut 21.7. 7:30 Féria Na úmysel St 22.7. 18:00 Sv. Márie Magdalény Za duše v očistci Štv 23.7. 7:30 Čab Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy + Štefan Bošanský, manž....

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.07.2020 , 0 komentárov

15. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 12.7. 7:30 10:30 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Pavol Vašek Po 13.7. 18:00 Féria + Ján, Veronika Vašekoví, dcéra Františka Ut 14.7. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Lýdiu St 15.7. 18:00 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi + Martin, Mária Zajačikoví, syn Ján a dcéra Vilma Štv 16.7. 7:30 Čab Preblahoslavenej Panny...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.07.2020 , 0 komentárov

14. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Slávnosť Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 5.7. 7:30 10:30 Čab SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Slávnosť + Jozef Poništ Za farníkov Po 6.7. 18:00 Féria + rod. Augustín, Jolana Gabalcoví a dcéra Oľga Ut 7.7. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Annu St 8.7. 18:00 Féria + Jozef Šajter Štv 9.7. 7:30 Čab Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.07.2020 , 0 komentárov

13. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 21.6. 7:30 10:30 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + rod. Jozef a Ľudmila Rácoví Po 29.6. 7:30 Čab 18:00 Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov + Magdaléna Danišová – 1. výr. Ut 30.6. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Amáliu Opálkovú St 1.7. 18:00 Féria + Anna Chrenová – 5....

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.06.2020 , 0 komentárov

12. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 21.6. 7:30 10:30 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Karel Orgonáš – 5.výr. Po 22.6. 18:00 Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Viktora Fúsku Ut 23.6. 7:30 Féria +Peter Taranda – 1. výr. St 24.6. 18:00 Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť + Emília Fačkovcová a dcéra Jana Štv 25.6. 7:30 Čab...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.06.2020 , 0 komentárov

11:nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 14.6. 7:30 10:30 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Krajčovičovú a Šmitalovú Po 15.6. 18:00 Féria + Michal Fúska, manž. Margita a brat Viliam Ut 16.6. 7:30 Féria + Štefan Pinkava a manž. Rozália St 17.6. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre rod. Michnovú a Pavčírovú...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.06.2020 , 0 komentárov

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 7.6. 7:30 10:30 NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE Poďakovanie za zdravie a B. pomoc pre rod. Lampertovú Za farníkov Po 8.6. 18:00 Féria Poďakovanie za 80 r. za zdravie a B.pomoc pre Kamilu Ondráškovú a sestru Margitu Ut 9.6. 7:30 Féria Na úmysel St 10.6. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + František a Mária Michnoví a rodičia Štv 11.6. 7:30 Čab 18:00 NAJSVÄTEJŠIEHO...

In Farské oznamy Nové Sady, by 06.06.2020 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 31.5. 7:30 10:30 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO online prenos na YouTube + Viliam Záhora – 10. výr. Za farníkov Po 1.6. 18:00 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi + Vendelín Kopáčik, zať Peter, st. rod. z oboch strán Ut 2.6. 7:30 Féria Poďakovanie za 75 r. života a za zdravie a B. pomoc St 3.6. 18:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.05.2020 , 0 komentárov

7. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 24.5. 7:30 10:30 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA online prenos na YouTube Za farníkov + Ľudmila Hrašková Po 25.5. 18:00 Féria + Jozef Činčura Ut 26.5. 7:30 Sv. Filipa Neriho, kňaza + Ján Pinkava a syn Marek St 27.5. 18:00 Féria + Milan Plešivka – 20. výr. Štv 28.5. 7:30 Čab Féria + Imrich Bosák, manž. Paulína a st. rod. z oboch...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.05.2020 , 0 komentárov

6. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 17.5. 7:30 10:30 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA online prenos na YouTube + Ivan Varga Za farníkov Po 18.5. 18:00 Féria + kňaz Alexej Piovarči – 35.výr. Ut 19.5. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc St 20.5. 18:00 Zo Slávnosti Nanebovstúpenia Pána +Ladislav Hotový Štv 21.5. 7:30 Čab 18:00 Nanebovstúpenie Pána Slávnosť a prikázaný sviatok Za zdravie, B.pomoc a ochranu P....

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.05.2020 , 0 komentárov

Oznamy na 5. Veľkonočnú Nedeľu

FARSKÉ OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 10.5. 7:30 10:30 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA online prenos na YouTube Za farníkov + Ján, Helena Rácoví, st. rod. z oboch str. Po 11.5. 18:00 Féria + Rudolf Poništ, manž. Paulína, st. rod. z oboch strán Ut 12.5. 7:30 Féria + František a rodičia St 13.5. 18:00 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej + Anna, Ľudmila, Jozef, Viliam, Oto Štv 14.5. 7:30 Čab...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.05.2020 , 0 komentárov

Oznamy na 4. veľkonočný týždeň

Od stredy 6. mája je povolené slávenie Sv. omší s účasťou veriacich s povinnosťou dodržiavať opatrenia stanovené príslušnými autoritami. – vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), – pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice, – zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, – preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.04.2020 , 0 komentárov

Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

In Nezaradené, by 28.03.2020 , 0 komentárov

Niečo na povzbudenie i poučenie

Kliknite na obrázok vľavo a prečítajte si.

In Nezaradené, by 23.03.2020 , 0 komentárov

2.Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU 8.3. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.3. 17:00 Féria + Michal, Františka Drevení, st. rod. z oboch strán Ut 10.3. 7:00 Féria + Jozef a Elena Paulenoví St 11.3. 17:00 Féria + Vincent, Jozef, Bernardína, Alexander Štv 12.3. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Hurtovú a Balayovú Pia 13.3. 18:00 Féria + Ľudmila Hrašková a rodičia So...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.03.2020 , 0 komentárov

1.Pôstna Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 1.3. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.3. 17:00 Féria + Alexej, Anna Hurtoví, súrodenci Alfonz, Vojtech a Irena a st. rod. z oboch strán Ut 3.3. 17:00 Féria + rodičia Vankoví a syn Viliam St 4.3. 17:00 Féria + Peter, Vendelín, Ján a st. rod. z oboch strán Štv 5.3. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Martu Pia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 29.02.2020 , 0 komentárov

7.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 23.2. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.2. 13:00 17:00 Pohrebná sv. omša v Čabe + Lýdia Vranková +Jozef Weis – 1.výr. Ut 25.2. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Hedvihu Schulteovú St 26.2. 18:00 Popolcová streda Poďakovanie za 70 r. života a za zdravie a B. pomoc pre Štefana Štv 27.2. 7:30 Čab Féria + rehoľná sestra Janka Zelenayová a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.02.2020 , 0 komentárov

6.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 16.2. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 17.2. 13:00 Pohrebná sv. omša + Ľudmila Fačkovcová Ut 118.2. 7:30 Féria Na úmysel St 19.2. 17:00 Féria + Jolana Kukučková a manžel Ján Štv 20.2. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Hrebíkovú Pia 21.2. 18:00 Féria Poďakovanie za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Jozefa a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.02.2020 , 0 komentárov

5.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.2. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 10.2. 17:00 Sv. Školastiky, panny + Jozefína Kováčiková, manžel Štefan, syn Miroslav, st. rod. z oboch strán Ut 11.2. 7:30 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej + rod. Jozef a Anna Cipceroví, st. rod z oboch strán St 12.2. 17:00 Féria + Patrik Pinkava – 10. výr. Štv 13.2. 7:30 Čab Féria + Anna Tarandová – 1. výr....

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.02.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy na 4. cezročný týždeň

FARSKÉ OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ OBETOVANIE PÁNA SVIATOK 2.2. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 3.2. 17:00 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka + Eduard Fačkovec, manž. Helena a st. rod. z oboch strán Ut 4.2. 7:30 Féria + Alexej Šmitala, manž. Mária, syn Jozef, dcéra Mária, st. rod. z oboch strán St 5.2. 17:00 Sv. Agáty, panny a mučenice + Alexej Sliška, manž. Mária a ich deti Štv...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.02.2020 , 0 komentárov

3.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Nedeľa Božieho Slova 26.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.1. 17:00 Féria + Alfonz Lampert Ut 28.1 7:30 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi + Jozef Juhás a st. rod. z oboch strán St 29.1. 17:00 Féria + rod. Michal Daniš, manž. Paulína a rod. Koloman a Mária Oravcoví Štv 30.1. 7:30 Čab Féria + Jozef Zachar Pia 31.1. 18:00 Sv....

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.01.2020 , 0 komentárov

2. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 19.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.1. 17:00 Féria + rodičia Hajdúchoví a Danišoví Ut 21.1 7:30 Sv. Agnesy, panny a mučenice Na úmysel St 22.1. 17:00 Féria + Albert Šunderlík, manž. Emília a ich deti Štv 23.1. 7:30 Čab Féria + Františka Melovičová a st. rod. z oboch strán Pia 24.1. 18:00 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi + Jozef...

In Farské oznamy Nové Sady, by 18.01.2020 , 0 komentárov

Krst Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 3. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA KRST KRISTA PÁNA 12.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.1. 17:00 Féria + Eduard Fačkovec, manž. Helena, st. rod z oboch strán Ut 14.1 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 15.1. 17:00 Féria + Mária, Štefan, Vendel Jelenčiakoví a st. rod. Štv 16.1. 7:30 Čab Féria + rod. Ján, Helena Fačkovcoví a brat Jozef Pia 17.1. 18:00 Sv. Antona, opáta Poďakovanie P....

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.01.2020 , 0 komentárov

2. Nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA 5.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.1. 7:30 10:30 ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ + rod. Vincent, Anna Kováčoví, brat Ján, st. rod. z oboch strán Za farníkov Ut 7.1 17:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu St 8.1. 17:00 Féria + Štefan, Jolana Vargoví, synovia Milan, Peter a vnuk Ivan Štv 9.1. 9:00 9:30 REKOLEKCIA Adorácia Sv. omša Na úmysel...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.01.2020 , 0 komentárov

Nedeľa Sv. Rodiny a Nový Rok

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY A NOVÝ ROK 29.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.12. 17:00 Šiesty deň oktávy narodenia Pána + Miroslav, Marián Kopečný a rodičia Milan a Justína Ut 31.12 16:30 Siedmy deň oktávy narodenia Pána Poďakovanie za uplynulý rok St 1.1. 2020 7:30 10:30 SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Nový Rok Za zdravie a B. pomoc Za farníkov Štv 2.1. 7:30 Čab Sv. Bazila Veľkého a Gregora...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.12.2019 , 0 komentárov

4.Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU 22.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 23.12. 17:00 Féria + Ladislav Hotový a rodičia Jozefína a Ladislav Ut 24.12. 11:00 22:00 Pohrebná sv. omša v Čabe Narodenie Pána – sv. omša v noci + Emília Hrašková Za farníkov St 25.12. 7:30 10:30 NARODENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ + Oto Zelenák Poďakovanie za 80 r. života pre Máriu Štv 26.12. 7:30 10:30 Sv. Štefana, prvého mučeníka...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.12.2019 , 0 komentárov

3.Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 15.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.12. 17:00 Féria + Michal Bošanský a rodičia z oboch strán Ut 17.12. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc St 18.12. 17:00 Féria + Mária Fúsková, František Fúska, Ďtefánia Šmitalová, Anton Šmitala Štv 19.12. 7:30Čab Féria + Mária a Vít Timorackí a syn Michal Pia 20.12. 7:30 Féria + Ján Poništ a nevesta Anna So 21.12. 7:30Čab...

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.12.2019 , 0 komentárov

2. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU 8.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.12. 7:30Čab 17:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov + rod. Vindišoví, Chovancoví a ich deti Ut 10.12. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 11.12. 17:00 Féria + Michal Pavlovič, manž. Anna, a rod. Šmitalová a Vindišová Štv 12.12. 7:30Čab Féria + Vavrinec Bíro, manž. Emília, dcéra Emília, vnuk Peter, zať Miroslav, + z rod....

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.12.2019 , 0 komentárov

1.Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU 1.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.12. 17:00 Féria + Jozef a Margita Krčmároví a ich deti Ut 3.12. 7:30 Sv. Františka Xaverského, kňaza Na úmysel ordinára St 4.12. 17:00 Féria + František Michna, manž. Mária, st. rod. z oboch strán Štv 5.12. 7:30Čab Féria + Gizela Škvarilová – 10. výr. a za duše v očistci Pia 6.12. 18:00 1. piatok +Jozef Korínek, st....

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.11.2019 , 0 komentárov

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA 24.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.11. 17:00 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice + rod. Miroslav, Anna Adamcoví Ut 26.11. 7:30 Féria + rod. Rudolf, Katarína Černickí, syn Emil, st. rod. z oboch strán St 27.11. 17:00 Féria Poďakovanie za 70.r. života, za zdravie a B. pomoc Štv 28.11. 7:30Čab Féria + Alexej Gajdošík – 5. výr. Pia 29.11....

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.11.2019 , 0 komentárov

33.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 17.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.11. 17:00 Féria + Jozef Štefanka, rodičia Štefankoví a Krčmároví Ut 19.11. 7:30 Féria + Augustín Vanko – 10.výr. St 20.11. 17:00 Féria + manželia Koščoví a rodičia Hraškoví Štv 21.11. 7:30Čab Obetovanie Panny Márie + Tibor, Jozef, Anton Pia 22.11. 18:00 Sv. Cecílie, panny a mučenice + Ján Macháč, manž. Alica, st. rod. z oboch...

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.11.2019 , 0 komentárov

32.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 10.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.11. 17:00 Sv. Martina z Tours, biskupa + Jozef Močko Ut 12.11. 7:30 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Poďakovanie za B. pomoc a za vyprosenie B. milostí pre rod. Márie Danišovej St 13.11. 17:00 Féria + Augustín Chovanec, manž. Amália, dcéra Jozefína, vnuk Štefan a rod. Cingelová Štv 14.11. 7:30Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.11.2019 , 0 komentárov

31.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 3.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.11. 17:00 Sv. Karola Boromejského, biskupa + Jozef Fúska, manž. Helena, syn Jozef, a Jozef Fábry Ut 5.11. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 6.11. 17:00 Féria Za zdravie, B .pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Michnovú a Pavčírovú Štv 7.11. 7:30Čab Féria + kňazi Jozef Schurman, Alexej Piovarči a Tomáš Kukučka Pia 8.11. 18:00...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.11.2019 , 0 komentárov

30.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Výročie posvätenia farského chrámu 27.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 28.10. 17:00 Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Pavlovičovú a Szegenyovú Ut 29.10. 7:30 Féria Na úmysel St 30.10. 17:00 Féria + Jozef Chovanec mladší Štv 31.10. 7:30Čab Féria + Ľudovít Slošár, manž. Angela, syn, nevesta a st. rod. Pia 1.11. 7:30 10:30 Všetkých...

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.10.2019 , 0 komentárov

29.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Misijná nedeľa 20.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.10. 18:00 Féria + Roman Schulte, rodičia a bratia Ut 22.10. 7:30 Sv. Jána Pavla II., pápeža Na úmysel St 23.10. 18:00 Féria + Ján, Helena Fačkovcoví, syn Jozef Štv 24.10. 7:30Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Milana Pia 25.10. 18:00 Féria +Michal Čentíš, manž. Paulína, rodičia a súrodenci...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.10.2019 , 0 komentárov

28.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 13.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 14.10. 18:00 Féria + Ján Kotvas, Ján Pristaš, rodičia Hudecoví a Kotvasoví Ut 15.10. 7:30 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Na úmysel St 16.10. 18:00 Féria + st. rod. Andackí a Bílikoví Štv 17.10. 7:30Čab Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka + Imrich Bosák, manž. Paulína a st. rod. z oboch strán Pia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.10.2019 , 0 komentárov

27.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 6.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 7.10. 18:00 Ružencovej Panny Márie +Vincent Bošanský, manž. Helena, Valéria, Rozália Čapeková a rodičia z oboch strán Ut 8.10. 18:00 Féria + rod. Alojz a Hedviga Gerhátoví St 9.10. 18:00 Féria + Amália, Ján Koščoví, st. rod. z oboch strán Štv 10.10. 7:30Čab Féria +Dominik Andacký, manž. Mária a st. rod. Pia 11.10. 18:00 Féria +...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.10.2019 , 0 komentárov

26.nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 29.9. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.9. 18:00 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi +Vendelín Kopáčik, rodičia a Žofia Ut 1.10. 7:30 Sv. Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Na úmysel St 2.10. 18:00 Sv. anjelov strážcov + Štefan Záhora a manželka, st. rod. z oboch strán Štv 3.10. 7:30Čab Féria + Gabriel Lauko, Michal, Anna a st. rod. z...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.09.2019 , 0 komentárov

25.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 22.9. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 23.9. 18:00 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza + Ján Šmitala, manželka Mária, dcéry Františka a Bernardína Ut 24.9. 7:30 Féria Na úmysel St 25.9. 18:00 Féria + Vladimír Vranka a rodičia Štv 26.9. 7:30Čab Féria + Peter Ďurka, manželka Rozália Pia 27.9. 18:00 Sv. Vincenta de Paul, kňaza + Anna Bíliková a rodičia So 28.9. 7:30Čab...

In Farské oznamy Nové Sady, by 24.09.2019 , 0 komentárov

24. Nedľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA Slávnosť 15.9. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.9. 18:00 Sv.Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov + z rod. Adamcovej a Rybanskej Ut 17.9. 14:30 Pohrebná sv. omša + Miroslav Kopečný St 18.9. 14:00 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Ladislav Gabalec + z rod. Gajdošíkovej a Melovičovej Štv 19.9. 7:30Čab Féria + Štefan Melen, manž. Anna, st....

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.09.2019 , 0 komentárov

23.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 8.9. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.9. 18:00 Féria + Mária Gajdošíková, manžel Ján Ut 10.9. 7:30 Féria Na úmysel St 11.9. 18:00 Féria Za Božiu pomoc pre rodinu Štv 12.9. 7:30Čab Najsvätejšieho mena Panny Márie + Peter Fačkovec, manž. Valéria, syn Vladimír a st. rod. z oboch strán Pia 13.9. 18:00 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi +Mária,Jozef Múthoví a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 08.09.2019 , 0 komentárov

22.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 1.9. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.9. 18:00 Féria + Jozef Lodňanek Ut 3.9. 7:30 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Na úmysel St 4.9. 18:00 Féria Poďakovanie P.B. pri dožití životného jubilea, za zdravie, B.p.,ochranu P.M. Štv 5.9. 7:30Čab Féria +Fabiana Červenová – 10.výr. Pia 6.9. 18:00 1. Piatok Poďakovanie za 60 r. života So 7.9. 7:30Čab 15:00 Sv. košických...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.09.2019 , 0 komentárov

21.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 25.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 26.8. 18:00 Féria + Helena a Viktor Šmitaloví, Vilma a Klement Fačkovec Ut 27.8. 7:30 Sv. Moniky Na úmysel St 28.8. 18:00 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi +rod. Štefan, Alžbeta Fúskoví, st. rod. z oboch strán Štv 29.8. 7:30Čab Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa + Michal Krčmár, syn Milan a st. rod. Pia 30.8. 18:00...

In Farské oznamy Nové Sady, by 25.08.2019 , 0 komentárov

20.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 18.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.8. 18:00 Féria + Jozef Štefanka Ut 20.8. 7:30 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Na úmysel St 21.8. 18:00 Sv. Pia X., pápeža + Milan Cingel – 10.výr. Štv 22.8. 7:30Čab Panny Márie Kráľovnej Poďakovanie za 55.r.spol.života Vilama a Františky, za zdravie, B.p.a ochranu P.M. Pia 23.8. 18:00 Féria + Filoména Korínková So 24.8. 7:30Čab...

In Farské oznamy Nové Sady, by 17.08.2019 , 0 komentárov

19.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 11.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 12.8. 18:00 Féria + Jozef Knížat Ut 13.8. 14:00 Pohrebná sv. omša + Ján Riečičiar St 14.8. 7:30 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Na úmysel Štv 15.8. 7:30Čab 18:00 Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok + reh.sestra Janka Zelenayová a súrodenci Za farníkov Pia 16.8. 18:00 Sv. Štefana Uhorského + rod. Štefankoví a Krčmároví...

In Farské oznamy Nové Sady, by 11.08.2019 , 0 komentárov

18.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 4.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.8. 18:00 Féria + Angela Zajačiková, synovia Alexander a Jozef Ut 6.8. 7:30 Premenenie Pána, Sviatok + František Gajdošík, manž. Mária, syn Róbert St 7.8. 18:00 Féria + kňaz Alexej Piovarči Štv 8.8. 7:30 Čab Sv. Dominika, kňaza +Michal Hajduch,manž.Katarína, sestra Františka,syn Peter, Albert a st.rod.z ob.str. Pia 9.8. 17:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.08.2019 , 0 komentárov

17.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 28.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.7. 18:00 Sv. Marty + rodičia Dominik, Agnesa, syn Ján, Mária, vnuk Štefan Ut 30.7. 7:30 Féria + Jozef St 31.7. 18:00 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza + Anna, Ján Halvoník, st. rod. Ľudovít, Žofia Štv 1.8. 7:30 Čab Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi + Františka Melovičová a st. rod. z oboch...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.07.2019 , 0 komentárov

16.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 21.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.7. 18:00 Sv. Márie Magdalény Za zdravie a B. pomoc Ut 23.7. 7:30 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Na úmysel St 24.7. 18:00 Féria + Emil Hraška, manž. Anna, st. rod. z oboch strán Štv 25.7. 7:30 Čab Sv. Jakuba, Apoštola Za duše v očistci Pia 26.7. 18:00 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Za...

In Farské oznamy Nové Sady, by 21.07.2019 , 0 komentárov

15.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 14.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.7. 18:00 Féria +Ján a Veronika Vašekoví, dcéra Františka Ut 16.7. 7:30 Féria Na úmysel St 17.7. 17:00 Sv. Andreja Svorada a Benedikta, patrónov diecézy +Vincent Fúska, sestra Marta a rodičia Štv 18.7. 7:30 Čab Féria +František Štefanka, manželka Filoména a dcéra Berta Pia 19.7. 18:00 Féria + Martin Zajačik, manž. Mária, syn Ján So 20.7....

In Farské oznamy Nové Sady, by 14.07.2019 , 0 komentárov

14.Nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.7. 18:00 Féria + Pavol Vašek Ut 9.7. 7:30 Féria Za + rodičov St 10.7. 18:00 Féria + Vincent Cintula-10.výr., manž. Jolana a syn Jozef Štv 11.7. 7:30 Čab Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy + Jaroslav, Zdenka a rodičia Pia 12.7. 17:00 Féria + Štefan Pinkava, manž. Rozália So 13.7. 7:30Čab Féria + st. rod. Peter...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.07.2019 , 0 komentárov

13. Nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 30.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 1.7. 15:00 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Magdaléna Danišová + Viktor Šmitala, manželka Helena a starí rodičia z oboch strán Ut 2.7. 7:30 Návšteva Panny Márie Za zdravie Zdeny a Jolany St 3.7. 18:00 Sv. Tomáša, Apoštola + Emíla Fusková, syn Štefan a starí rodičia Fuskoví Štv 4.7. 18:00 Čab Slávenie 130. výročia kaplnky v...

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.06.2019 , 0 komentárov

12.Nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 23.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.6. 18:00 Narodenie Sv. Jána Krstiteľa Slávnosť + Ján Čergeť, manž. Paulína, synovia František, Alojz a zať Rudolf Ut 25.6. 7:30 Féria Na úmysel St 26.6. 18:00 Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Šmitalovú a sestru Evu Štv 27.6. 7:30 Čab Féria + Peter Fačkovec a rodičia Paulína a Teodor Pia 28.6....

In Farské oznamy Nové Sady, by 23.06.2019 , 0 komentárov

Najsvätejšia Trojica

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 16.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 17.6. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre rod.Cingelovú a Škodrovú Ut 18.6. 7:30 Féria + Štefánia Dávidiková St 19.6. 18:00 Féria Poďakovanie za zdravie a B.pomoc-60.r.ž. a 40.r. spol. života Štv 20.6. 7:30Čab 18:00 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov + Jozefína Hotová a Ladislav, dcéra Matilda a vnuk Ivan Pia 21.6....

In Farské oznamy Nové Sady, by 16.06.2019 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 9.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 10.6. 18:00 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Za zdravie a B. pomoc pre Ladislava Ut 11.6. 7:30 Sv. Barnabáša, Apoštola + rod. Bališoví Kováčikoví St 12.6. 18:00 Féria + Marek Chmelan a st. rod. z oboch str. Štv 13.6. 7:30 Čab NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA + Michal Bumbala, manž. Mária, syn Michal a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 09.06.2019 , 0 komentárov

7.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 2.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 3.6. 18:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov + Helena Ondrušková Ut 4.6. 7:30 Féria + rodičia Teplanskí a synovia St 5.6. 18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka + Ján Ďuriš, manž. Bernardína a +synovia Štv 6.6. 7:30 Čab Féria + Ľudovít Kmeťo, manž. Marta Pia 7.6. 18:00 1. Piatok Za B. požehnanie pre manželov Martinu a Eduarda...

In Farské oznamy Nové Sady, by 01.06.2019 , 0 komentárov

6.VeľkonočnáNedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 1. Sv. prijímanie 26.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.5. 18:00 Féria + Emil Hraška, manž. Anna Ut 28.5. 7:30 Féria Na úmysel ordinára St 29.5. 18:00 Féria + Jozef Šajter Štv 30.5. 7:30Čab 18:00 Nanebovstúpenie Pána, Slávnosť, prikázaný sviatok Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre Gertrúdu Za farníkov Pia 31.5. 18:00 Féria Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie So 1.6....

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.05.2019 , 0 komentárov

5.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 19.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.5. 7:30 Féria Za zdravie, B. pomoc pre rod. Teplanskú Ut 21.5. 18:00 Féria + Augustín Vanko a rodičia St 22.5. 18:00 Féria +Vincent Krajčovič, manž. Juliana Štv 23.5. 7:30 Féria Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Máriu Hurtovú Pia 24.5. 18:00 Féria + rod. Anton a Mária So 25.5. 7:30 Féria +Stanislav Ölvecký Ne...

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.05.2019 , 0 komentárov

4.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Nedeľa Dobrého Pastiera 12.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.5. 18:00 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej + Jozef a Margita Krčmároví a ich deti Ut 14.5. 7:30 Sv. Mateja, Apoštola + rodičia Gabalcoví St 15.5. 18:00 Féria + Jozef Chovanec st. Štv 16.5. 7:30 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Za zdravie, B .pomoc a ochrenu P .Márie pre rod. Chovancovú Pia 17.5. 18:00 Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.05.2019 , 0 komentárov

3.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 5.5. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.5. 18:00 Féria + Rudolf Poništ, manž. Paulína, st. rod. z oboch strán Ut 7.5. 7:30 Féria + rodičia František a Agáta St 8.5. 7:30 Féria + Alexander, Hedviga Solčanskí, syn Marián, st. rod. z oboch strán Štv 9.5. 7:30 Féria + Pavol Močko, manž. Júlia a vnuk Jozef Pia 10.5. 18:00 Féria + Ladislav Prievozník So 11.5....

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.05.2019 , 0 komentárov

2.Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU Nedeľa Božieho Milosrdenstva 28.4. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.4. 18:00 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy + Jozef Zelenák, manž. Anna, synovia a st. rod. z oboch strán Ut 30.4. 7:30 Féria Za duše v očistci St 1.5. 7:30 Sv. Jozefa, robotníka Za + rodinu Balkovú a Triznovú Štv 2.5. 7:30 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi + Ján, Hedviga,...

In Farské oznamy Nové Sady, by 28.04.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy na Veľkonočnú Nedeľu

FARSKÉ OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 21.4. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.4. 7:30 Veľkonočný Pondelok + Michal Fúska, manž. Margita, brat Viliam Ut 23.4. 7:30 Veľkonočný utorok + súrodenci Štefan, Emil, Margita, Mária St 24.4. 18:00 Veľkonočná streda Poďakovanie za 25. r. spol. života a za zdravie, B. pomoc, ochranu P.Márie Štv 25.4. 7:30 Čab Veľkonočný štvrtok + Vladimír Navrátil Pia 26.4. 18:00 Veľkonočný piatok Za zdravie, B.pomoc, ochranu P....

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.04.2019 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy