Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

3.Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 15.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 16.12. 17:00 Féria + Michal Bošanský a rodičia z oboch strán Ut 17.12....

2. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU 8.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.12. 7:30Čab 17:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov +...

1.Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU 1.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.12. 17:00 Féria + Jozef a Margita Krčmároví a ich deti Ut 3.12....

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA 24.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.11. 17:00 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice +...

Všetky oznamy