Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

29.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Misijná nedeľa 20.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.10. 18:00 Féria + Roman Schulte, rodičia a bratia...

28.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 13.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 14.10. 18:00 Féria + Ján Kotvas, Ján Pristaš, rodičia Hudecoví a...

27.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 6.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 7.10. 18:00 Ružencovej Panny Márie +Vincent Bošanský, manž. Helena, Valéria, Rozália...

26.nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 29.9. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.9. 18:00 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi +Vendelín Kopáčik, rodičia...

Všetky oznamy