Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.6. 18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka + Ľudovít a Filoména Vargoví,...

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY NA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.5. 18:00 Panny Márie, Matky Cirkvi Za zdravie, B. pomoc, ochranu Panny Márie pre rodiny...

7. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  SIEDMU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.5. 18:00 Féria + rodičia Gabalcoví, syn Ladilsav a starí rodičia z oboch strán Ut...

6. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  ŠIESTU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.5. 18:00 Féria + rodičia Teplanskí a synovia Ut 16.5. 7:30 Čab Sv. Jana Nepomuckého,...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy