Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

2. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 19.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.1. 17:00 Féria + rodičia Hajdúchoví a Danišoví Ut 21.1 7:30...

Krst Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 3. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA KRST KRISTA PÁNA 12.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 13.1. 17:00 Féria + Eduard Fačkovec, manž. Helena,...

2. Nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA 5.1. 2020 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 6.1. 7:30 10:30 ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ + rod. Vincent, Anna Kováčoví,...

Nedeľa Sv. Rodiny a Nový Rok

FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTEJ RODINY A NOVÝ ROK 29.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 30.12. 17:00 Šiesty deň oktávy narodenia Pána + Miroslav, Marián...

Všetky oznamy