Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

32.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 10.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.11. 17:00 Sv. Martina z Tours, biskupa + Jozef Močko Ut...

31.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 3.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.11. 17:00 Sv. Karola Boromejského, biskupa + Jozef Fúska, manž. Helena,...

30.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Výročie posvätenia farského chrámu 27.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 28.10. 17:00 Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov...

29.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Misijná nedeľa 20.10. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.10. 18:00 Féria + Roman Schulte, rodičia a bratia...

Všetky oznamy