Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

15.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 14.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.7. 18:00 Féria +Ján a Veronika Vašekoví, dcéra Františka Ut 16.7....

14.Nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.7. 18:00 Féria + Pavol Vašek Ut 9.7. 7:30 Féria Za...

13. Nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 30.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 1.7. 15:00 18:00 Pohrebná sv. omša Féria + Magdaléna Danišová +...

12.Nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 23.6. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.6. 18:00 Narodenie Sv. Jána Krstiteľa Slávnosť + Ján Čergeť, manž....

Všetky oznamy