Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

20.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 18.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 19.8. 18:00 Féria + Jozef Štefanka Ut 20.8. 7:30 Sv. Bernarda,...

19.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 11.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 12.8. 18:00 Féria + Jozef Knížat Ut 13.8. 14:00 Pohrebná sv....

18.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 4.8. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.8. 18:00 Féria + Angela Zajačiková, synovia Alexander a Jozef Ut...

17.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 28.7. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.7. 18:00 Sv. Marty + rodičia Dominik, Agnesa, syn Ján, Mária,...

Všetky oznamy