Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

14. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Slávnosť Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 5.7. 7:30 10:30 Čab SV. CYRILA...

13. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 21.6. 7:30 10:30 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + rod. Jozef...

12. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 21.6. 7:30 10:30 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Karel Orgonáš...

11:nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 14.6. 7:30 10:30 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Za zdravie, B....

Všetky oznamy