Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

25. Nedeľa v cezročnom období

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.9. 18:00 Féria   + rodičia Bošanskí a Gabalcoví Ut 26.9. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a...

24. Nedeľa v cezročnom období

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.9. 18:00 Féria   + Ladislav Hotový – 4. výr. Ut 19.9. 7:30 Čab Féria  +...

23. Nedeľa v cezročnom období

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.9. 7:30 Čab Féria   + Štefan Bošanský, manželka Františka Ut 12.9. 18:00 Najsvätejšieho mena Panny Márie  +...

22. Nedeľa v cezročnom období

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.9. 7:30 Čab Féria  Na úmysel Ut 5.9. 18:00 Féria  + Jozef Šajter a rodičia St...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy