Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

1. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 29.11. 7:30 10:30 1. ADVENTNÁ NEDEĽA + Peter Bošanský a manž. Valéria Za farníkov...

34. Nedeľa – Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 22.11. 7:30 10:30 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA...

33. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Verejné slávenie bohoslužieb je od pondelka 16. novembra povolené na 50 percent kapacity kostola, len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť...

32. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ   Verejné slávenie bohoslužieb je obmedzené na počet 6 osôb, vrátane kňaza. Odporúča sa, aby na sv. omšu prišla len rodina, na...

Všetky oznamy