Farnosť Nové Sady zahŕňa Obec Nové Sady (kedysi Ašakerť), Silu (časť obce Nové Sady) obce Čab a Malé Zálužie, ktoré sú filiálkami farnosti. Farský kostol je zasvätený Sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Základný kameň bol položený 20. mája 1907. Už o dva roky neskôr stál kostol v celej svojej kráse. 31. októbra 1909 kostol konsekroval Dr. Medard Kohl, pomocný biskup ostrihomský. V r. 2009 farnosť oslávila storočnicu kostola za účasti nitrianskeho biskupa, mons. Viliama Judáka.

2. Adventná Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.12. 18:00 Féria  + Jozef Zelenák, manželka Anna, st.rod. z ob.str., synovia a ostatná rodina     Ut...

1. Adventná Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.12. 18:00 Féria  + Štefan Bošanský, manželka Františka, + Berta a st.rod. z oboch strán Ut 5.12. 7:30 Čab Féria ...

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 27.11. 18:00 Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily...

33. Nedeľa v cezročnom období

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 20.11. 18:00. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Emeráma  + Jozef Fúska, manželka Helena, syn Jozef, Jakub...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy