Ako vybaviť:

Krst.

O krst dieťaťa žiadajú rodičia osobne, návštevou na fare alebo na základe telefonického kontaktu. Krstí sa spravidla v nedeľu, po sv. omši o 10:30. Pred krstom rodičia a krstní rodičia absolvujú krstnú náuku.

Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý už absolvoval sviatosti: krst, eucharistia, birmovka, príp. uzavrel sviatostné manželstvo.

Sobáš.

O sviatosť manželstva žiadajú snúbenci najmenej tri mesiace pred plánovaným termínom svadby. Podrobnosti o príprave sa dozvedia pri prvom stretnutí s kňazom.

Pohreb.

Rodina zosnulého navštívi kňaza osobne alebo vopred kontaktuje telefonicky.

Sviatostné zaopatrenie.

Odporúča sa, aby v stave ťažkej choroby alebo pokročilej staroby rodina neváhala kontaktovať kňaza čím skôr, aby už potom nebolo neskoro. Ide o Sviatosť chorých, ktorá chorého posilní na duši ale často i na tele.

Informačný servis nitrianskej diecézy