• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok            

                                       Úmysly svätých omší 

Štvrtok:  8.12.  16:30     + Štefan Fabo a manželka Alžbeta

Piatok:   9.12.      16:30      Za zdravie a B. pomoc pre rodinu

Sobota:  10.12.     17:00    + Dezider Kmeťko

Nedeľa  11.12.              3. Adventná Nedeľa

                              9:00     + Gabriela a rodičia                  

  • Do budúcej nedele nahláste chorých a nevládnych na vianočnú sv. spoveď.

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy