• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

  

                                       Úmysly svätých omší 

Streda      29.3. 16:30  + Pavol a Helena Kocincoví a syn Pavol

Piatok      31.3. 15:30  + Alfonz, Eulália, Ernest, Margita Ábeloví

Sobota     1.4.   17:00    Poďakovanie za dožitých 90 r. života

Nedeľa   2.4.         NEDEĽA UTRPENIA PÁNA                       

                       9:00    + Mária Gubáňová 

 

  • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
  • Chorých a nevládnych budem spovedať v stredu ráno od 8:30.
  • Vo štvrtok bude v našom kostole veľkonočná sv.spoveď od 16:30 do 17:30.
  • V sobotu večer a v nedeľu začneme sv. omšu požehnaním ratolestí na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema.
  • Krížová cesta: v Nedeľu o 15:00., v Piatok o 15:00.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy