• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Vincenta de Paul, kňaza

Piatok:  Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov

Nedeľa: Výročie posvätenia chrámu – hody

                                    Úmysly svätých omší:     

Streda:  27.9.  16:30  + Dezider Kmeťko

Piatok:  29.9.  16:30   + Michal Matejka, manželka Jozefína 

                        a starí rodičia z oboch strán

Sobota   30.9.  17:00  + Ladislav Belák

Nedeľa  1.10.     26.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

                                       Výročie posvätenia chrámu                                                                              

                          9:00  Za dobrodincov kostola           

 

  • V sobotu bude v kostole zápis na birmovku o 10:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu slávime farské hody, po sv. omši bude hodová ofera.

 

 

 

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy