• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Lucie, panny a mučenice

Štvrtok: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

                                    Úmysly svätých omší:

Streda: 13.12. 16:30  + Ján Valent, manželka Valéria, dcéry Erika a Eva

Piatok: 15.12. 15:30  +  Anastázia Stodolová

Sobota: 16.12. 17:00 + Gustáv Klepanec, manž. Emília a rod. z oboch str.

Nedeľa: 17.12.  3. ADVENTNÁ NEDEĽA              

                          9:00  Poďakovanie za 30 r. spoločného života 

  • Chorých a nevládnych prihlásených na vianočnú sv. spoveď navštívim v utorok dopoludnia.
  • Vo štvrtok bude v našom kostole vianočná sv. spoveď od 16:30 do 17:30.
  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy