• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

Dnes je Kvetná Nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána. Touto nedeľou sa začína Veľký týždeň, v ktorom Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Obrady Veľkonočného Trojdnia budem sláviť bez účasti veriacich vo farskom kostole v Nových Sadoch. Pracujem na tom, aby mohli byť tieto obrady prenášané v priamom prenose cez internet do vašich rodín. Ak sa to podarí technicky zabezpečiť, budem Vás o tom informovať prostredníctvom tejto farskej stránky.

Čas slávenia obradov:

Zelený štvrtok: 17:00

Veľký Piatok: 15:00

Veľkonočná vigília: 18:00        poklona pri Božom hrobe sa v tomto roku zo známych dôvodov nekoná.

Veľkonočná Nedeľa: 8:00

Televízie nám síce ponúkajú priame prenosy sv. omší, ak to bude možné, môžete sa zjednotiť v slávení obradov v čase, kedy ich budem sláviť vo farskom kostole v Nových Sadoch, ak sa podarí, v priamom prenose, ak nie, tak aspoň duchovne.

Dnes od 14:00 do 15:00 bude otvorený kostol v Nových Sadoch pre súkromnú modlitbu, zároveň budem k dispozícii, ak by sa chcel niekto vyspovedať či prijať Eucharistiu. Taktiež bude táto možnosť aj v pondelok, v utorok a v stredu od 17::00 do 18:00 hod.