• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

14. Nedeľa v cezročnom období 

Liturgický kalendár

Utorok:  Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

     

Úmysly svätých omší:

Utorok:   5.7.  9:00      + Jaroslav Chovanec 

                        a + rodičia Chovancoví a Mihalovičoví                                             

Piatok:    8.7.  16:30   Za zdravie, B.pomoc a ochranu P.Márie                                                                            

Sobota:   9.7.  17:00    + Jozef Múčka a synovia                          

Nedeľa   10.7.       15. Nedeľa v cezročnom období                       

                    9:00     Za živú rodinu                                          

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy