• Domov
  • /
  • Farské oznamy Šurianky

FARSKÉ OZNAMY NA  2.  NEDEĽU  V CEZROČNOM  OBDOBÍ

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Prvopiatkové návštevy chorých a nevládnych sú tiež pozastavené.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. Ak nastane takáto situácia, kontaktujte farský úrad.

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

17.1.

2. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Milan Kukučka a manželka Erika

Po

18.1.

Féria

Ut

19.1.

Féria

St

20.1.

—–

Féria

+ Irena Kekíšová

Štv

21.1.

—–

Sv. Agnesy, panny a mučenice

—————————————————-

Pia

22.1.

Féria

 + rod. Kasaloví a Gubáňoví

So

23.1.

Féria

Ne

24.1.

3. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 + Rudolf a Veronika Prostrední a rod. z oboch strán