Farár farnosti: Mgr. Ján Chrenšč

adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nové Sady, Hlavná 200, 951 24, Nové Sady

tel.: 037/7894 107

email: nove.sady@nrb.sk

web: http://nove.sady.nrb.sk

IČO: 34014012

Číslo účtu IBAN: SK1009000000005034145593