• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy Nové Sady

Category: Farské oznamy Nové Sady

18. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 2.8. 7:30 10:30 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Jozefína a Ladislav Hotoví Za farníkov Po 3.8. 18:00 Féria + rod. Gajdošová a Ornyová Ut 4.8. 7:30 Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza +Ondrej Krajčovič, manž. Rozália a Ján St 5.8. 18:00 Féria + Štefan Lázik Štv 6.8. 7:30 Čab Premenenie Pána, Sviatok + Michal Bumbala, manž. Mária a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 02.08.2020 , 0 komentárov

17. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 26.7. 7:30 10:30 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov Po 27.7. 18:00 Sv. Gorazda a spoločníkov Za zdravie a B. pomoc pre Štefana Michnu Ut 28.7. 7:30 Féria + Ján Pikna a manželka Gabriela St 29.7. 18:00 Sv. Marty + Vincent Krajčovič, manž. Juliana a st. rodičia Štv 30.7. 7:30 Čab Féria Za zdravie, B. pomoc a...

In Farské oznamy Nové Sady, by 26.07.2020 , 0 komentárov

16. Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 19.7. 7:30 10:30 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Pavol Halvoník – 10. výr. Po 20.7. 18:00 Féria + Angela Zajačiková a deti Alexander, Jozef a Anna Ut 21.7. 7:30 Féria Na úmysel St 22.7. 18:00 Sv. Márie Magdalény Za duše v očistci Štv 23.7. 7:30 Čab Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy + Štefan Bošanský, manž....

In Farské oznamy Nové Sady, by 19.07.2020 , 0 komentárov

15. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 12.7. 7:30 10:30 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov + Pavol Vašek Po 13.7. 18:00 Féria + Ján, Veronika Vašekoví, dcéra Františka Ut 14.7. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Lýdiu St 15.7. 18:00 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi + Martin, Mária Zajačikoví, syn Ján a dcéra Vilma Štv 16.7. 7:30 Čab Preblahoslavenej Panny...

In Farské oznamy Nové Sady, by 12.07.2020 , 0 komentárov

14. Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Slávnosť Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Ne 5.7. 7:30 10:30 Čab SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Slávnosť + Jozef Poništ Za farníkov Po 6.7. 18:00 Féria + rod. Augustín, Jolana Gabalcoví a dcéra Oľga Ut 7.7. 7:30 Féria Za zdravie a B. pomoc pre Annu St 8.7. 18:00 Féria + Jozef Šajter Štv 9.7. 7:30 Čab Féria...

In Farské oznamy Nové Sady, by 04.07.2020 , 0 komentárov