• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy Nové Sady

Category: Farské oznamy Nové Sady

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 5.6. 18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka + Ľudovít a Filoména Vargoví, Ján a Rozália Jackuliakoví Ut 6.6. 7:30     Čab Féria + Michal, Albert, Mária, Július St 7.6. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Michal Hudec, manželka Paulína, st.rodičia Hudecoví a Klimoví         Štv 8.6. 7:30  Čab          18:00  ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 03.06.2023 , 0 komentárov

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY NA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 29.5. 18:00 Panny Márie, Matky Cirkvi Za zdravie, B. pomoc, ochranu Panny Márie pre rodiny Cingelovú, Škodrovú a Antona Opálku.  Ut 30.5. 7:30 Čab Féria +Ján, Vilma, Mária St 31.5. 18:00 Féria + rodičia Opálkoví, Cingeloví a ich + deti Štv 1.6. 18:00 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza. Na úmysel Pia 2.6. 18:00 1. Piatok + Amália...

In Farské oznamy Nové Sady, by 27.05.2023 , 0 komentárov

7. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  SIEDMU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 22.5. 18:00 Féria + rodičia Gabalcoví, syn Ladilsav a starí rodičia z oboch strán Ut 23.5. 7:30 Čab Féria + Michal Chovanec, manželka Mária,zaťovia Rudolf,Jozef a + z rod. Chovancovej a Fačkovcovej St 24.5. 18:00 Féria + Karol Schulte, manželka Hedviga, + deti František, Oľga,Daniela a Jozef Štv 25.5. 7:30 Čab Na úmysel Pia 26.5. 18:00 Sv. Filipa Neriho, kňaza...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.05.2023 , 0 komentárov

6. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  ŠIESTU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU    Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 15.5. 18:00 Féria + rodičia Teplanskí a synovia Ut 16.5. 7:30 Čab Sv. Jana Nepomuckého, kňaza a mučeníka Na úmysel St 17.5. 18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Michal Černický Štv 16.5. 7:30 Čab 18:00 NENEBOVSTÚPENIE  PÁNA Slávnosť, prikázaný sviatok Na úmysel   Za farníkov Pia 19.5. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu So 20.5. —— —————————————-...

In Farské oznamy Nové Sady, by 13.05.2023 , 0 komentárov

5. Veľkonočná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA  PIATU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU  Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 8.5. 18:00 Féria +Ladislav Prievozník a syn Sven Ut 9.5. 7:30 Čab Féria +František Ondrejička St 10.5. 18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc Štv 11.5. 7:00 Čab Féria + Peter Gajdošík, manželka Rozália, synovia Alfonz a Alexej Pia 12.5. 18:00 Féria +Vladimír Vranka a manželka Lýdia So 13.5. —— —————————————- ————————————————- Ne 14.5. 7:30 10:30 6. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA       ...

In Farské oznamy Nové Sady, by 07.05.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy