FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU

1.12. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

2.12.

17:00

Féria

+ Jozef a Margita Krčmároví a ich deti

Ut

3.12.

7:30

Sv. Františka Xaverského, kňaza

Na úmysel ordinára

St

4.12.

17:00

Féria

+ František Michna, manž. Mária, st. rod. z oboch strán

Štv

5.12.

7:30Čab

Féria

+ Gizela Škvarilová – 10. výr. a za duše v očistci

Pia

6.12.

18:00

1. piatok

+Jozef Korínek, st. rod. Jolana a Kornel Gabalcoví

So

7.12.

7:30Čab

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

+ rod. Viliam a Františka Šmitaloví

a st. rod. z oboch strán

Ne

8.12.

7:30

10:30

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

Za farníkov

+ Poďakovanie P. B. pri dožití 60. r. a za zdravie a B. pomoc

  • Dnes je jesenná zbierka na charitu.

  • Chorých a nevládnych k 1. piatku navštívim vo štvrtok ráno.

  • V sobotu bude v kostole stretnutie birmovancov o 8:45 hod.

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.

  • Do budúcej nedele nahláste chorých a nevládnych na vianočnú sv. spoveď.