FARSKÉ OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

14.6.

7:30

10:30

11. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Krajčovičovú a Šmitalovú

Po

15.6.

18:00

Féria

+ Michal Fúska, manž. Margita a brat Viliam

Ut

16.6.

7:30

Féria

+ Štefan Pinkava a manž. Rozália

St

17.6.

18:00

Féria

Za zdravie a B. pomoc pre rod. Michnovú a Pavčírovú

Štv

18.6.

7:30

Čab

Féria

+ Michal Chovanec, manž. Mária, súrodenci a st. rod. z oboch strán

Pia

19.6.

18:00

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Slávnosť

+ Vladimír Navrátil

So

20.6.

18:00

Nedeľná sv. omša pre seniorov

+ Mária Šmitalová – 1.výr.

Ne

21.6.

7:30

10:30

12. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Karel Orgonáš – 5.výr.

  • Dnes je mesačná zbierka na kostol.

  • V piatok bude po sv. omši odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.

  • V sobotu o 9:00 hod bude v kostole stretnutie birmovancov.