FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

21.6.

7:30

10:30

12. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Karel Orgonáš – 5.výr.

Po

22.6.

18:00

Féria

Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Viktora Fúsku

Ut

23.6.

7:30

Féria

+Peter Taranda – 1. výr.

St

24.6.

18:00

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť

+ Emília Fačkovcová a dcéra Jana

Štv

25.6.

7:30

Čab

Féria

+ František Pišta, manž. Mária, st rod. Kamenskí a Zrubcoví

Pia

26.6.

18:00

Féria

+ Jozef Melovič a manž. Františka

So

27.6.

18:00

Nedeľná sv. omša pre seniorov

+ František a Mária Polívkoví a deti

Ne

28.6.

7:30

10:30

13. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ rod. Jozef a Ľudmila Rácoví

Upratovanie kostola: skupina č. 2

  • Dnes je Výročná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená po 2. sv. omši, o 15:00 hod bude Korunka Božieho milosrdenstva a záverečné požehnanie.

  • V sobotu o 9:00 hod bude v kostole stretnutie birmovancov.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.