FARSKÉ OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

23.6. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

24.6.

18:00

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa

Slávnosť

+ Ján Čergeť, manž. Paulína, synovia František, Alojz a zať Rudolf

Ut

25.6.

7:30

Féria

Na úmysel

St

26.6.

18:00

Féria

Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Šmitalovú a sestru Evu

Štv

27.6.

7:30

Čab

Féria

+ Peter Fačkovec

a rodičia Paulína a Teodor

Pia

28.6.

18:00

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť

Za zdravie, B. pomoc pre rod Lampertovú, a poďakovanie P.B.

So

29.6.

7:30Čab

9:00

Sv. Petra a Pavla, Apoštolov, Slávnosť, prikázaný sviatok

+ st. rod. Babulíkoví, synovia Štefan, Marek, Emil a František

Za farníkov

Ne

30.6.

7:30

10:30

13.NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Helena Margetínová (10.výr.)

Za farníkov

  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.