13. Nedeľa v cezročnom období

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

1.7.

18:00 Féria  + František Michna, manželka Mária a rodičia z oboch strán 
Ut

2.7.

7:30 Čab Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, Sviatok + Peter Mikuška a manželka Sidónia
St

3.7.

18:00 Sv. Tomáša, Apoštola, Sviatok + Jozef Fačkovec
Štv

4.7.

7:30 Čab Féria  + Anna a Vincent Vrankoví
Pia

5.7.

7:30 Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, Slávnosť.  Za zdravie, B. pomoc 

a ochranu P. Márie pre Máriu

So

6.7.

———- ————————————— —————————————————
Ne                                     

7.7.

7:30

 

10:30 Čab                           

14. Nedeľa v cezročnom období

 

Slávosť patrónov kaplnky  Sv. Cyrila a metoda – hody  

+ Lýdia Hurtová,  + rod. Hurtová a Drevená

 

Za farníkov

  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
  • K 1. Piatku budem spovedať v pondelok od 17:00 hod., v stredu od 17:30. Chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.
  • Na budúcu nedeľu bude na sv. omšiach prítomný diakon Patrik Kukučka. V Čabe bude hodová ofera.
  • Upratovanie kostola: Sk. č.12.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy