FARSKÉ OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

30.6. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

1.7.

15:00

18:00

Pohrebná sv. omša

Féria

+ Magdaléna Danišová

+ Viktor Šmitala, manželka Helena

a starí rodičia z oboch strán

Ut

2.7.

7:30

Návšteva Panny Márie

Za zdravie Zdeny a Jolany

St

3.7.

18:00

Sv. Tomáša, Apoštola

+ Emíla Fusková, syn Štefan

a starí rodičia Fuskoví

Štv

4.7.

18:00

Čab

Slávenie 130. výročia kaplnky v Čabe

Na úmysel ordinára

Pia

5.7.

7:30

Sv. Cyrila a Metoda,

Slovanských vierozvestov

+ Štefan Bošanský, manželka Františka, Berta Štefanková a rodičia z oboch strán

So

6.7.

7:30Čab

Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Máriu pri dožití 60 rokov života

Ne

7.7.

7:30

10:30

Čab

14.NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Hodová sv. omša v kaplnke v Čabe

+ rodičia Jozef a Ľudmila Rácoví,

+ Michal, Ján, Hedviga

Za farníkov

  • K prvému piatku budem spovedať v pondelok, utorok a v stredu pred sv. omšami. Chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.

  • Vo štvrtok oslávime 130 rokov kaplnky v Čabe . Hlavný celebrant bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

  • V nedeľu po sv. omši v Čabe bude hodová ofera na kaplnku.