14. Nedeľa v cezročnom období

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

8.7.

18:00 Féria  + Rudolf Baňár, manželka Mária, syn Rudolf, dcéra Helena a manžel František             
Ut

9.7.

7:30

Čab

Féria  Na úmysel ordinára
St

10.7.

18:00 Féria  + Jozef, Ľudmila, Michal, Ján Rácoví, krstní rod. a st.rod. z oboch strán
Štv

11.7.

7:30

Čab

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Za zdravie a B. pomoc pre Jozefa
Pia

12.7.

18:00 Féria  + Michal, Anna, Pavlína, Leonard, Gabriel, Peter
So

13.7.

———- ————————————— —————————————————
Ne

14.7.                          

7:30

10:30                     

15. Nedeľa v cezročnom období                   Na úmysel celebranta

+ Florián a Mária Pavčíroví, Anna, Štefan, Rudolf Deák

  • V piatok po sv. omši odchádzame na púť do Medžugoria, do nasledujúcej nedele mám dovolenku. V tom čase budú sv. omše počas týždňa v obmedzenom režime, v prípade pohrebu zastupuje farnosť Lukáčovce.
  • Upratovanie kostola: Sk. č.13.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy