FARSKÉ OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Slávnosť

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

5.7.

7:30

10:30

Čab

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Slávnosť

+ Jozef Poništ

Za farníkov

Po

6.7.

18:00

Féria

+ rod. Augustín, Jolana Gabalcoví a dcéra Oľga

Ut

7.7.

7:30

Féria

Za zdravie a B. pomoc pre Annu

St

8.7.

18:00

Féria

+ Jozef Šajter

Štv

9.7.

7:30

Čab

Féria

Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie za chorého Alexeja

Pia

10.7.

18:00

Féria

+ Emil Hraška, manž. Anna a st. rod.

So

11.7.

7:30

Čab

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, Sviatok

+ st. rod. Vrankoví a Andackí a dcéra Hedviga

Ne

12.7.

7:30

10:30

14. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Pavol Vašek

Upratovanie kostola: skupina č. 4.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol – na splátku pôžičky.