FARSKÉ OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

21.7. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

22.7.

18:00

Sv. Márie Magdalény

Za zdravie a B. pomoc

Ut

23.7.

7:30

Sv. Brigity, rehoľníčky,

patrónky Európy

Na úmysel

St

24.7.

18:00

Féria

+ Emil Hraška, manž. Anna,

st. rod. z oboch strán

Štv

25.7.

7:30

Čab

Sv. Jakuba, Apoštola

Za duše v očistci

Pia

26.7.

18:00

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Za zdravie, B. pomoc,ochranu P.Márie pre rod. Halamčákovú a Matušíkovú

So

27.7.

7:30Čab

Sv. Gorazda a spoločníkov

+ Ladislav Škvaril, manž. Gizela, st. rod. z oboch strán

Ne

28.7.

7:30

10:30

17.NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Michal, Rozália Godáloví, František, Mária Pištoví, Mária Zelenáková