FARSKÉ OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

19.7.

7:30

10:30

16. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Pavol Halvoník – 10. výr.

Po

20.7.

18:00

Féria

+ Angela Zajačiková a deti Alexander, Jozef a Anna

Ut

21.7.

7:30

Féria

Na úmysel

St

22.7.

18:00

Sv. Márie Magdalény

Za duše v očistci

Štv

23.7.

7:30

Čab

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

+ Štefan Bošanský, manž. Františka

Pia

24.7.

18:00

Féria

+ Vincent Žákovič, manž. Mária a synovia

So

25.7.

7:30

Čab

Sv. Jakuba, Apoštola

+ Ján Ďuriš, manž. Bernardína, synovia a vnuk

Ne

26.7.

7:30

10:30

17. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

Za zdravie a B. pomoc pre rod. Čulákovú

Upratovanie kostola: skupina č. 6.

  • V sobotu o 9:00 hod bude v kostole stretnutie birmovancov.