FARSKÉ OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

26.7.

7:30

10:30

17. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

Po

27.7.

18:00

Sv. Gorazda a spoločníkov

Za zdravie a B. pomoc pre Štefana Michnu

Ut

28.7.

7:30

Féria

+ Ján Pikna a manželka Gabriela

St

29.7.

18:00

Sv. Marty

+ Vincent Krajčovič, manž. Juliana a st. rodičia

Štv

30.7.

7:30

Čab

Féria

Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Mikuškovú a Balešovú

Pia

31.7.

18:00

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

+ Marek Chmelan – 5. výr.

+ Ján Riečičiar – 1. výr.

So

1.8.

7:30

Čab

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

+Michal Jobek – 1. výr., a manž. Štefánia – 10. výr.

Ne

2.8.

7:30

10:30

18. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Jozefína a Ladislav Hotoví

Za farníkov

Upratovanie kostola: skupina č. 7.