18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  –  Premenenie Pána

 

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

7.8.

18:00 Féria  + rodičia Kapitánoví a Fikroví a starí rodičia z oboch strán
Ut

8.8.

14:00 Čab Pohrebná sv. omša + Peter Hraška
St

9.8.

18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy + Ján Pinkava a syn Marek
Štv

10.8.

7:30 Čab Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka + Alfonz Hraška a rodičia
Pia

11.8.

18:00 Sv. Kláry, panny  + st.rodičia Pinkavoví, Žákovičoví a synovia
So

12.8.

—— ————————————— ————————————————-
Ne

13.8.               

7:30

10:30                  

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za farníkov

Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rodinu Čulákovú

  • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Patrik Kemlage z Rišňoviec a Ivana Fusková z Čabu.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 9.

Farnosť Nitra – Kalvária a pátri Verbisti Vás srdečne pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Kalváriu v Nitre v dňoch 12.-13. augusta 2023. Je zabezpečený bohatý program pre deti, rodiny, mládež. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenkách, príp. na webovej stránke Farnosti Nitra – Kalvária.

Informačný servis nitrianskej diecézy