FARSKÉ OZNAMY NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

2.8.

7:30

10:30

18. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Jozefína a Ladislav Hotoví

Za farníkov

Po

3.8.

18:00

Féria

+ rod. Gajdošová a Ornyová

Ut

4.8.

7:30

Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza

+Ondrej Krajčovič, manž. Rozália a Ján

St

5.8.

18:00

Féria

+ Štefan Lázik

Štv

6.8.

7:30

Čab

Premenenie Pána, Sviatok

+ Michal Bumbala, manž. Mária a syn Michal

Pia

7.8.

18:00

1. Piatok

+ Štefan Krajčovič, manž. Oľga a syn Jozef

So

8.8.

7:30

Čab

Sv. Dominika, kňaza

+ Štefan Navrátil, manž. Uršula a syn Štefan

Ne

9.8.

7:30

10:30

19. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Jozef Šmitala – 30. výr.

Upratovanie kostola: skupina č. 8.

  • K 1. Piatku budem spovedať počas týždňa pred sv. omšami, chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.

  • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Zuzana Láziková, dcéra + Štefana a Jarmily, rod. Hraškovej, bývajúca v Čabe a Michal Rakovský, syn Michala a Dagmary, rod. Chabrečkovej, bývajúci v Zlatých Moravciach.

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na splátku pôžičky.