FARSKÉ OZNAMY NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

11.8. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

12.8.

18:00

Féria

+ Jozef Knížat

Ut

13.8.

14:00

Pohrebná sv. omša

+ Ján Riečičiar

St

14.8.

7:30

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Na úmysel

Štv

15.8.

7:30Čab

18:00

Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok

+ reh.sestra Janka Zelenayová a súrodenci

Za farníkov

Pia

16.8.

18:00

Sv. Štefana Uhorského

+ rod. Štefankoví a Krčmároví

So

17.8.

7:30Čab

Féria

+ Jozef Šmitala, manž. Mária, syn Viliam

Ne

18.8.

7:30

10:30

20. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ dcéra Janka Šunderlíková – 20.výr.

a st. rod. Šunderlíkoví a Rácoví

Za farníkov