FARSKÉ OZNAMY  NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

5.12.

13:00  Čab

 

18:00

Pohrebná sv. omša

 

Féria 

+ Róbert Vanko

 

+ Jozef Chovanec st.

Ut

6.12.

7:30

Čab

Féria + Eleonóra Močková a manžel Jozef
St

7.12.

18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Rodičia Cingeloví a súrodenci
Štv

8.12.

7:30

Čab

18:00

Nepoškvrnené počatie Panny Márie.   

Slávnosť, prikázaný sviatok

Poďakovanie za B. Pomoc a ochranu P. Márie pre Gertrúdu

Za farníkov

Pia

9.12.

18:00 Féria  + Mária Krtičková a + rodičia
So

10.12.

——— Féria  ——————————————————
Ne

11.12.

7:30

10:30

3.  ADVENTNÁ  NEDEĽA

Za farníkov

+Augustín Chovanec, manželka Amália, dcéra Jozefína a vnuk Štefan.  

  • Do budúcej nedele nahláste chorých a nevládnych na vianočnú sv. spoveď.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy