FARSKÉ OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.8. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

19.8.

18:00

Féria

+ Jozef Štefanka

Ut

20.8.

7:30

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Na úmysel

St

21.8.

18:00

Sv. Pia X., pápeža

+ Milan Cingel – 10.výr.

Štv

22.8.

7:30Čab

Panny Márie Kráľovnej

Poďakovanie za 55.r.spol.života Vilama a Františky, za zdravie, B.p.a ochranu P.M.

Pia

23.8.

18:00

Féria

+ Filoména Korínková

So

24.8.

7:30Čab

Sv. Bartolomeja, Apoštola

+ Vincent Ďurka a manž. Františka

Ne

25.8.

7:30

10:30

21. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Jaroslav, Zdenka a rodičia

Za farníkov