21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

28.8.

18:00 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi + rodičia Jozef a Anna Cipceroví a starí rodičia z oboch strán
Ut

29.8.

7:30

Čab

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa + Jozef a Emília Chovancocí a deti
St

30.8.

18:00 Féria + Jozef Krčmár, manželka Margita, ich deti a starí rodičia z oboch strán
Štv

31.8.

7:30

Čab

Féria  + Jozef Fačkovec
Pia

1.9.

18:00 1. Piatok + Edita Lampertová
So

2.9.

—— ————————————— ————————————————-
Ne

3.9.                

7:30

10:30                        

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Na úmysel

Za farníkov

  • K 1. Piatku budem spovedať pred sv.omšami, chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 12.
  • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Šimon Šmitala a Petra Danáčová z Čabu.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy