FARSKÉ OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

25.8. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

26.8.

18:00

Féria

+ Helena a Viktor Šmitaloví,

Vilma a Klement Fačkovec

Ut

27.8.

7:30

Sv. Moniky

Na úmysel

St

28.8.

18:00

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

+rod. Štefan, Alžbeta Fúskoví, st. rod. z oboch strán

Štv

29.8.

7:30Čab

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

+ Michal Krčmár, syn Milan a st. rod.

Pia

30.8.

18:00

Féria

Na úmysel

So

31.8.

7:30Čab

Féria

+ Ján Pikna, manž. Gabriela

Ne

1.9.

7:30

10:30

22. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+ Ján Pinkava, syn Marek