FARSKÉ OZNAMY NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

1.9. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

2.9.

18:00

Féria

+ Jozef Lodňanek

Ut

3.9.

7:30

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Na úmysel

St

4.9.

18:00

Féria

Poďakovanie P.B. pri dožití životného jubilea, za zdravie, B.p.,ochranu P.M.

Štv

5.9.

7:30Čab

Féria

+Fabiana Červenová – 10.výr.

Pia

6.9.

18:00

1. Piatok

Poďakovanie za 60 r. života

So

7.9.

7:30Čab

15:00

Sv. košických mučeníkov

sobášna sv. omša.

+ st. rod. Kukučkoví, Lační a súrodenci z oboch strán

Ne

8.9.

7:30

10:30

23. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

Poďakovanie za 50 r.života,za zdravie, B.p.

  • pozývam k prvopiatkovej sv. spovedi pred sv. omšami počas týždňa, chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.

  • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Lukáš Vnuk a Lenka Vermešová.

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.