FARSKÉ OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.9. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

9.9.

18:00

Féria

+ Mária Gajdošíková, manžel Ján

Ut

10.9.

7:30

Féria

Na úmysel

St

11.9.

18:00

Féria

Za Božiu pomoc pre rodinu

Štv

12.9.

7:30Čab

Najsvätejšieho mena Panny Márie

+ Peter Fačkovec, manž. Valéria, syn Vladimír a st. rod. z oboch strán

Pia

13.9.

18:00

Sv. Jána Zlatoústeho,

biskupa a učiteľa Cirkvi

+Mária,Jozef Múthoví

a rodičia z oboch strán

So

14.9.

7:30Čab

Povýšenie Svätého Kríža

Sviatok

+ rod. Pištová, Kamenická a Zrubcová

Ne

15.9.

7:30

10:30

SEDEMBOLESTNEJ

PANNY MÁRIE,

PATRÓNKY SLOVENSKA Slávnosť

Za farníkov

Za zdravie a B. pomoc