FARSKÉ OZNAMY NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

29.9. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

30.9.

18:00

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

+Vendelín Kopáčik, rodičia a Žofia

Ut

1.10.

7:30

Sv. Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Na úmysel

St

2.10.

18:00

Sv. anjelov strážcov

+ Štefan Záhora a manželka, st. rod. z oboch strán

Štv

3.10.

7:30Čab

Féria

+ Gabriel Lauko, Michal, Anna a st. rod. z oboch strán

Pia

4.10.

18:00

Sv. Františka Assiského

+ Alexander a Hedviga Solčanskí, syn Marián a st. rod. z oboch strán

So

5.10.

7:30Čab

Féria

+ Ján Lačný a manž. Margita

Ne

6.10.

7:30

10:30

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Michal Šmitala

Za farníkov

  • V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

Viera je posilnená, keď je daná iným.