FARSKÉ OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

13.10. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

14.10.

18:00

Féria

+ Ján Kotvas, Ján Pristaš,

rodičia Hudecoví a Kotvasoví

Ut

15.10.

7:30

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Na úmysel

St

16.10.

18:00

Féria

+ st. rod. Andackí a Bílikoví

Štv

17.10.

7:30Čab

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

+ Imrich Bosák, manž. Paulína

a st. rod. z oboch strán

Pia

18.10.

18:00

Sv. Lukáša, Evanjelistu

+ Štefan Fačkovec

So

19.10.

7:30Čab

Féria

+ Michal Drevený, manž. Františka a st. rod.

Ne

20.10.

7:30

10:30

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

Za farníkov

+ rod. Jolana, Augustín Galbaví, sestra Oľga

  • Dnes je mesačná zbierka na kostol.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.