FARSKÉ OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

20.10. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

21.10.

18:00

Féria

+ Roman Schulte, rodičia a bratia

Ut

22.10.

7:30

Sv. Jána Pavla II., pápeža

Na úmysel

St

23.10.

18:00

Féria

+ Ján, Helena Fačkovcoví, syn Jozef

Štv

24.10.

7:30Čab

Féria

Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Milana

Pia

25.10.

18:00

Féria

+Michal Čentíš, manž. Paulína, rodičia a súrodenci z oboch strán

So

26.10.

7:30Čab

Féria

+ Milan Roman, rodina Novosadová

a st. rod. Romanoví

Ne

27.10.

7:30

10:30

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výročie posvätenia farského chrámu

+Jakub Záhora –50.výr. a manž. Katarína

Za farníkov

  • Dnes je zbierka na misie.

  • Zo soboty na nedeľu sa mení čas z letného na zimný, hodiny si posunieme o jednu hodinu dozadu.

  • Na budúcu nedeľu budeme sláviť farské hody, 110. výročie posvätenia nášho kostola. Po sv. omšiach bude výročná hodová ofera. Druhú sv. omšu bude doprevádzať spevácky zbor Lidovec zo Solčian.