FARSKÉ OZNAMY  NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

12.12.

18:00 Féria  + Peter Pavlovič
Ut

13.12.

7:30

Čab

Sv. Lucie, panny a mučenice + Helena, Mária, Hedviga a Jolana
St

14.12.

18:00 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi + Peter Hraška a Vendelín Kopáčik
Štv

15.12.

7:30

Čab

Féria  + Cyprián Klepanec, manželka Jolana a st. rodičia z oboch strán
Pia

16.12.

7:30 Féria  + rodičia Ján, Helena Fačkovcoví, brat Jozef
So

17.12.

——— Féria  ——————————————————
Ne

18.12.

7:30

10:30

4.  ADVENTNÁ  NEDEĽA Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Pavlovičovú, Szegenyovú a Reptovú

Za farníkov

  • Chorých a nevládnych nahlásených na vianočnú sv. spoveď navštívim v pondelok medzi 8. a 10. hod.
  • Vo štvrtok bude v našom kostole vianočná sv. spoveď od 16:30 do 18:00 hod.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 4.

Informačný servis nitrianskej diecézy