FARSKÉ OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výročie posvätenia farského chrámu

27.10. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

28.10.

17:00

Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov

Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Pavlovičovú a Szegenyovú

Ut

29.10.

7:30

Féria

Na úmysel

St

30.10.

17:00

Féria

+ Jozef Chovanec mladší

Štv

31.10.

7:30Čab

Féria

+ Ľudovít Slošár, manž. Angela, syn, nevesta a st. rod.

Pia

1.11.

7:30

10:30

Všetkých Svätých, Slávnosť, prikázaný sviatok

Za farníkov

+ rod. Lopaškoví, Čulákoví a st. rod. Krajčovičoví

So

2.11.

7:30Čab

9:00

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Za zosnulých z rodiny

Za všetkých zosnulých

Ne

3.11.

7:30

10:30

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Vincent Cintula, manž. Jolana, st. rod. z oboch strán,syn Jozef

Za farníkov

  • Dnes slávime farské hody, 110. výročie posvätenia nášho kostola. Po sv. omšiach je výročná hodová ofera.

  • K 1. Piatku budem spovedať počas týždňa pred sv. omšami, Chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.

  • Odpustky v prospech zosnulých:

  • 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (od poludnia 1.11. a celý deň 2.11) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tieto tri podmienky: sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca. Vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.

  • 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj vyššie spomínané podmienky.