30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výročie posvätenia chrámu – Hody

 

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

30.10.

18:00 Féria  Za zdravie a B.pomoc pre rodiny Šaligovú a Podhradskú
Ut

31.10.

7:30

Čab

Féria + Eva Kutlíková, syn Miroslav, sestra Valéria + rodičia
St

1.11.

7:30

10:30

Všetkých Svätých, Slávnosť, prikázaný sviatok     + rodičia Krčmároví, Štefankoví a syn Jozef

Za farníkov

Štv

2.11.

7:30

Čab

18:00

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Po sv. omši pobožnosť za duše v očistci

+ Teodor Fačkovec, manželka Paulína, syn Peter a ostatná rodina

Na úmysel

Pia

3.11.

18:00 1. Piatok + Štefan Fačkovec a manželka Anna
So

4.11.

—— ————————————— ————————————————-
Ne

5.11.                    

7:30

10:30         

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Roman Schulte, rodičia a bratia

Za farníkov

  • Dnes slávime farské hody, po sv. omšiach je hodová ofera
  • Odpustky v prospech zosnulých: 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (od poludnia 1.11. a celý deň 2.11) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tieto tri podmienky: sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca. Vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj vyššie spomínané podmienky.

  • K 1. Piatku budem spovedať v pondelok od 17:00 hod, vo štvrtok a v piatok od 17:30, chorých a nevládnych navštívim v pondelok ráno.
  • 12. Novembra o 16:00 hod. bude organový koncert v podaní Mišky Toráčovej a študentov konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 7.

Informačný servis nitrianskej diecézy