FARSKÉ OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

3.11. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

4.11.

17:00

Sv. Karola Boromejského, biskupa

+ Jozef Fúska, manž. Helena, syn Jozef,

a Jozef Fábry

Ut

5.11.

7:30

Féria

Na úmysel ordinára

St

6.11.

17:00

Féria

Za zdravie, B .pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Michnovú a Pavčírovú

Štv

7.11.

7:30Čab

Féria

+ kňazi Jozef Schurman, Alexej Piovarči

a Tomáš Kukučka

Pia

8.11.

18:00

Féria

+ otec Štefan Teplanský a matka Margita

So

9.11.

7:30Čab

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky, Sviatok

+ František Taranda,manž. Anna, syn Miroslav a Peter

Ne

10.11.

7:30

10:30

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

+Oľga Matušíková a rodičia z oboch strán

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.