FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.11. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

11.11.

17:00

Sv. Martina z Tours, biskupa

+ Jozef Močko

Ut

12.11.

7:30

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Poďakovanie za B. pomoc a za vyprosenie B. milostí pre rod. Márie Danišovej

St

13.11.

17:00

Féria

+ Augustín Chovanec, manž. Amália, dcéra Jozefína, vnuk Štefan a rod. Cingelová

Štv

14.11.

7:30Čab

Féria

Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre Getrúdu

Pia

15.11.

18:00

Féria

+Rudolf Poništ, manž. Paulína, st. rod. z oboch strán

So

16.11.

7:30Čab

Féria

+ Michal Jobek, manž. Štefánia a Ľudovít Pestún

Ne

17.11.

7:30

10:30

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

+Gejza Čapkovič – 15.výr., manž. Štefánia, st. rod. z oboch strán

Za farníkov

  • Dnes je mesačná zbierka na kostol.