FARSKÉ OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

17.11. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

18.11.

17:00

Féria

+ Jozef Štefanka, rodičia Štefankoví a Krčmároví

Ut

19.11.

7:30

Féria

+ Augustín Vanko – 10.výr.

St

20.11.

17:00

Féria

+ manželia Koščoví a rodičia Hraškoví

Štv

21.11.

7:30Čab

Obetovanie Panny Márie

+ Tibor, Jozef, Anton

Pia

22.11.

18:00

Sv. Cecílie, panny a mučenice

+ Ján Macháč, manž. Alica,

st. rod. z oboch strán

So

23.11.

7:30Čab

Féria

N úmysel

Ne

24.11.

7:30

10:30

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

Za farníkov

+ Ján Slivka

  • V sobotu 23.11. bude v kostole o 8:45 stretnutie birmovancov. Účasť všetkých prihlásených na birmovku je povinná.

  • Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.