33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

20.11.

18:00. Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Emeráma  + Jozef Fúska, manželka Helena, syn Jozef, Jakub Fábry, manželka Božena, sestra Terka 
Ut

21.11.

7:30

Čab

Obetovanie Panny Márie Na úmysel
St

22.11.

17:30 Sv. Cecílie, panny a mučenice Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rod. Danišovú a Jobekovú
Štv

23.11.

7:30

Čab

Féria  + Františka a Jozef Melovičoví a rodičia z oboch strán
Pia

24.11.

18:00 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov + rodičia Hajdúchoví, Danišoví,  + Alena, Rozália, Anna
So

25.11.

—— Sv. Kataríny Alexandrijskej ————————————————-
Ne

26.11.                

7:30

10:30             

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Za farníkov

Jozef Ondrášek, rodičia a súrodenci

  • Dnes je zbierka na kostol.
  • V sobotu o 9:00 hod bude v kostole stretnutie birmovancov.
  • Na budúcu nedeľu bude po sv. omši obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na Slávnosť Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 10.

Informačný servis nitrianskej diecézy