FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

24.11. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

25.11.

17:00

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

+ rod. Miroslav, Anna Adamcoví

Ut

26.11.

7:30

Féria

+ rod. Rudolf, Katarína Černickí, syn Emil, st. rod. z oboch strán

St

27.11.

17:00

Féria

Poďakovanie za 70.r. života,

za zdravie a B. pomoc

Štv

28.11.

7:30Čab

Féria

+ Alexej Gajdošík – 5. výr.

Pia

29.11.

18:00

Féria

+ Ján, Helena, Anna

So

30.11.

7:30Čab

Sv. Ondreja, Apoštola

Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre rod. Liškovú

Ne

1.12.

7:30

10:30

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Za farníkov

+ Peter Gajdoš – 13. výr.

  • Dnes po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.

  • Na budúcu nedeľu budú pri sv. omšiach požehnané adventné vence.

  • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.