FARSKÉ OZNAMY NA  ŠTVRTÚ  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU 

                                   Nedeľa Dobrého Pastiera

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

1.5.

18:00 Sv. Jozefa, robotníka + Eduard Fačkovec, manželka Helena, st.rodičia z oboch strán       
Ut

2.5.

7:30

Čab

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi + Peter Mikuška, syn a vnuk
St

3.5.

18:00 Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov + Štefan Ivan, manželka Anna, st.rodičia z oboch strán
Štv

4.5.

7:30

Čab

Féria + Michal Timoracký
Pia

5.5.

18:00 1. Piatok + Anna Halvoníková
So

6.5.

—— —————————————- ————————————————-
Ne

7.5.               

7:30

10:30                   

5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

 

+ Pavol Vašek

Za farníkov

  • Dnes je zbierka na kňazský seminár.
  • K 1. piatku budem spovedať pred sv. omšami, chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.
  • Počas mesiaca máj bude pred sv. omšou májová pobožnosť, v nedeľu o 15:00 hod.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 10.

Informačný servis nitrianskej diecézy