FARSKÉ OZNAMY NA  ŠIESTU  VEĽKONOČNÚ  NEDEĽU 

 

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

15.5.

18:00 Féria + rodičia Teplanskí a synovia
Ut

16.5.

7:30

Čab

Sv. Jana Nepomuckého, kňaza a mučeníka Na úmysel
St

17.5.

18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Michal Černický
Štv

16.5.

7:30

Čab

18:00

NENEBOVSTÚPENIE  PÁNA

Slávnosť, prikázaný sviatok

Na úmysel

 

Za farníkov

Pia

19.5.

18:00 Féria Za zdravie a B. pomoc pre celú rodinu
So

20.5.

—— —————————————- ————————————————-
Ne

21.5.         

7:30

10:30

7. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

 

Za farníkov

+ Ľudmila Hrašková, jej rodičia Gašparoví a + Ján Hraška.   

  • Počas mesiaca máj býva pred sv. omšou májová pobožnosť, v nedeľu o 15:00 hod. Zvlášť pozývam k účasti členov Združenia zázračnej medaily, teda rodiny, ktoré prijímajú podomovú kaplnku Panny Márie.
  • Dnes je zbierka na kostol.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 11.

Plánujeme púť na horu Živčáková vo farnosti Korňa na prvú júnovú sobotu 3. júna. Kto má záujem, nech sa prihlási v sakristii do budúcej nedele.

Informačný servis nitrianskej diecézy