FARSKÉ OZNAMY NA 7. VEĽKONOČ NEDEĽU

2.6. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

3.6.

18:00

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

+ Helena Ondrušková

Ut

4.6.

7:30

Féria

+ rodičia Teplanskí a synovia

St

5.6.

18:00

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

+ Ján Ďuriš, manž. Bernardína a +synovia

Štv

6.6.

7:30

Čab

Féria

+ Ľudovít Kmeťo, manž. Marta

Pia

7.6.

18:00

1. Piatok

Za B. požehnanie pre manželov Martinu a Eduarda

So

8.6.

7:30

Čab

Féria

+ Ľudovít Kmeťo, manž. Helena a st. rod. z oboch strán

Ne

9.6.

7:30

10:30

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Na úmysel

Za farníkov

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

  • K 1.Piatku budem spovedať pred sv. omšami, chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.