9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

3.6.

18:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov + rodičia Verešoví, syn Milan, rodičia Faboví               
Ut

4.6.

7:30 Čab Féria Na úmysel
St

5.6.

18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Poďakovanie za 40 rokov života
Štv

6.6.

7:30 Čab Féria Na úmysel
Pia

7.6.

18:00 Najsvätajšieho Srdca Ježišovho, Slávnosť, 1. Piatok + Katarína Močková – 1. výr.
So

8.6.

——— Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ——————————————
Ne

9.6.                                             

7:30                                     

10:30

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Za farníkov

Poďakovanie za 40 rokov života

  • Pred sv. omšami budem spovedať k 1. Piatku, v pondelok už od 17:00 hod., chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.
  • V piatok bude sv. omša pre birmovancov. Po sv. omši bude odprosujúca pobožnosť, pri ktorej možno získať úplné odpustky.
  • Upratovanie kostola: Sk. č.8.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy