FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

16.6. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

17.6.

18:00

Féria

Za zdravie a B. pomoc pre rod.Cingelovú

a Škodrovú

Ut

18.6.

7:30

Féria

+ Štefánia Dávidiková

St

19.6.

18:00

Féria

Poďakovanie za zdravie a B.pomoc-60.r.ž. a 40.r. spol. života

Štv

20.6.

7:30Čab

18:00

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Slávnosť, prikázaný sviatok

Za farníkov

+ Jozefína Hotová a Ladislav,

dcéra Matilda a vnuk Ivan

Pia

21.6.

17:00

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

+ Alojz a Vilma Lodňankoví a syn Jozef

So

22.6.

7:30

Čab

Féria

+ Mária Pištová – 1.výr.

Ne

23.6.

7:30

10:30

12.NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

+ Michal Timoracký

Za farníkov

  • Dnes je zbierka na kostol – na splátku pôžičky a na kaplnku v Čabe.

  • Vo štvrtok bude v našom kostole celodenná farská poklona od 9:00 hod., po večernej sv. omši bude eucharistická procesia k oltárikom v okolí kostola.