9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

5.6.

18:00 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka + Ľudovít a Filoména Vargoví, Ján a Rozália Jackuliakoví
Ut

6.6.

7:30     Čab Féria + Michal, Albert, Mária, Július
St

7.6.

18:00 Z nasledujúcej Slávnosti + Michal Hudec, manželka Paulína, st.rodičia Hudecoví a Klimoví        
Štv

8.6.

7:30  Čab       

 

18:00         

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,        

Slávnosť, prikázaný sviatok

Na úmysel

 

Za farníkov

Pia

9.6.

18:00 Féria + Peter Hraška
So

10.6.

—— —————————————- ————————————————-
Ne

11.6.                

7:30

10:30

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Ján Kotvas, Ján Pristaš a manželka Helena

Za farníkov

  • Vo štvrtok bude po sv. omši Eucharistická procesia k oltárikom v areáli kostola.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 14.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy