FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Ne

7.6.

7:30

10:30

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Poďakovanie za zdravie a B. pomoc pre rod. Lampertovú

Za farníkov

Po

8.6.

18:00

Féria

Poďakovanie za 80 r. za zdravie a B.pomoc pre Kamilu Ondráškovú a sestru Margitu

Ut

9.6.

7:30

Féria

Na úmysel

St

10.6.

18:00

Z nasledujúcej Slávnosti

+ František a Mária Michnoví a rodičia

Štv

11.6.

7:30

Čab

18:00

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,

Slávnosť a prikázaný sviatok

Poďakovanie za zdravie, B.P. a ochranu P.Márie pre Danielu,Zuzanu,Petra a Pavla

Za farníkov

Pia

12.6.

18:00

Féria

+ František a Mária Gajdošoví a syn Róbert

So

13.6.

10:30

18:00

1. Sv. Prijímanie

Nedeľná sv. omša pre seniorov

Za deti a ich rodiny

+ Júlia a Ondrej Holý a deti

Ne

14.6.

7:30

10:30

11. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farníkov

Za zdravie, B.pomoc, ochranu P.Márie pre rod. Krajčovičovú a Šmitalovú

  • Vo štvrtok v prípade priaznivého počasia bude Eucharistická procesia k oltárikom.

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.