FARSKÉ OZNAMY NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE

                                               NOVÝ ROK

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

2.1.

18:00 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov       Cirkvi +Pavol Halamčák
Ut

3.1.

7:30

Čab

Najsvätejšieho mena Ježiš + Ľudovít Kmeťo, manželka Helena a st. rodičia z oboch strán
St

4.1.

18:00 Féria  Poďakovanie za 90 r. života a za zdravie a B.pomoc pre Vilmu Záhorovú
Štv

5.1.

7:30

Čab

Féria  + Štefan Šmitala a manželka Mária
Pia 

6.1. 

7:30

10:30    

Zjavenie Pána

Slávnosť

+ Jozef Poništ – 15.výr.

Za farníkov

So

7.1.

——- —————————————————-
Ne      

8.1. 

7:30      

10:30

Druhá nedeľa  po Narodení Pána

Krst Pána

Za farníkov

+ Erika Fabová

  • Dnes je novoročná ofera na kostol.
  • Chorých a nevládnych k 1. piatku navštívim vo štvrtok ráno.
  • V piatok bude pri 1. sv. omši požehnanie trojkráľovej vody.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 7.

Informačný servis nitrianskej diecézy