FARSKÉ OZNAMY NA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

29.5.

18:00 Panny Márie, Matky Cirkvi Za zdravie, B. pomoc, ochranu Panny Márie pre rodiny Cingelovú, Škodrovú a Antona Opálku. 
Ut

30.5.

7:30

Čab

Féria +Ján, Vilma, Mária
St

31.5.

18:00 Féria + rodičia Opálkoví, Cingeloví a ich + deti
Štv

1.6.

18:00 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza. Na úmysel
Pia

2.6.

18:00 1. Piatok + Amália Opálková, sestry Mária a Anna
So

3.6.

—— —————————————- ————————————————-
Ne

4.6.

7:30

10:30

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Za farníkov

Za zdravie, B.pomoc pre rodinu Solčanskú a Halvoníkovú

  • Dnes o 15:00 hod. bude májová pobožnosť, v pondelok a v stredu pred sv. omšou. 
  • Pred sv. omšami budem spovedať k 1. piatku, chorých a nevládnych navštívim vo štvrtok ráno.
  • Autobus na púť na horu Živčáková v sobotu 3.6. odchádza z Nových Sadov o 6:00 hod. zo zastávky pri základnej škole, následne pôjde cez Silu a Čab, prihlásení zo Sily a z Čabu nastúpia na zastávkach v Sile a v Čabe.
  • Upratovanie kostola: sk. č. 13.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy