ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár Úmysel sv. omše
Po

20.5.

18:00 Panny Márie Matky Cirkvi + Roman Schulte a st.rod. Schulteoví, Gajdošoví, Šmitaloví, Čergeťoví
Ut

21.5.

7:30

Čab

Féria  +Michal Chovanec, manž. Mária, zaťovia Rudolf a Jozef , a + z rod. Chovancovej a Fačkovcovej       
St

22.5.

18:00 Féria + Felícia Hrašková
Štv

23.5.

18:00 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza Za zdravie, B. pomoc, ochranu P. Márie pre rodinu Chovancovú
Pia

24.5.

18:00 Féria + Jozef Knížat
So

25.5.

——— ————————————— ——————————————
Ne

26.5.                                        

7:30

10:30                                         

8. Nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

+ rodičia Krčmároví, Štefankoví a syn Jozef

Za farníkov

  • Počas mesiaca máj býva pred sv. omšami májová pobožnosť, v nedeľu o 15:00 hod.
  • Dnes je mesačná zbierka na kostol.
  • V sobotu o 9:00 hod. bude v kostole spoločné stretnutie birmovancov s aspoň s jedným z rodičov. Účasť je povinná z dôvodu organizovania birmovky, ktorá bude 13. októbra.
  • Upratovanie kostola: Sk. č.6.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy