FARSKÉ OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

9.6. 2019

Čas

sv. omše

Liturgický kalendár

Úmysel sv. omše

Po

10.6.

18:00

Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi

Za zdravie a B. pomoc pre Ladislava

Ut

11.6.

7:30

Sv. Barnabáša, Apoštola

+ rod. Bališoví Kováčikoví

St

12.6.

18:00

Féria

+ Marek Chmelan a st. rod. z oboch str.

Štv

13.6.

7:30

Čab

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

+ Michal Bumbala, manž. Mária, syn Michal a st. rod.

Pia

14.6.

18:00

Féria

Za B. požehnanie pre rod. Martiny a Michaely

So

15.6.

7:30

Čab

Féria

+ Štefan Navrátil, manž. Uršula, syn Štefan a st. rod.

Ne

16.6.

7:30

10:30

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

SLÁVNOSŤ

Za farníkov

+ Karel Orgonáš (4.výr.)

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol – na splátku pôžičky a na kaplnku v Čabe.