• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy Nové Sady

Category: Farské oznamy Nové Sady

20. Nedeľa v cezročnom období

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 21.8. 18:00 Sv. Pia X., pápeža + Sidónia Mikušková Ut 22.8. 7:30 Čab Panny Márie Kráľovnej + Zdenka – 10.výr., + Jaroslav a rodičia St 23.8. 18:00 Féria Na úmysel Štv 24.8. 7:30 Čab Sv. Bartolomeja, Apoštola Za zdravie, B. požehnanie, ochranu P.Márie pre Gabrielu a deti s rodinami Pia 25.8. 18:00 Féria  + Alexander Solčanský, manželka Hedviga, syn Marián, st.rodičia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 20.08.2023 , 0 komentárov

19.Nedeľa v cezročnom období

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 14.8. 18:00 Vigília z nasledujúcej Slávnosti + Alexej Pinkava – 3. výr. Ut 15.8. 7:30Čab 18:00 Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok          Za farníkov Poďakovanie za 50 r. života a za zdravie a B. pomoc St 16.8. 18:00 Sv. Štefana Uhorského,  patróna farského kostola + Amália Opálková – 1.výr. Štv 17.8. 7:30 Čab Féria +Eleonóra Močková...

In Farské oznamy Nové Sady, by 15.08.2023 , 0 komentárov

18. Nedeľa v cezročnom období – Premenenie Pána

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  –  Premenenie Pána   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 7.8. 18:00 Féria  + rodičia Kapitánoví a Fikroví a starí rodičia z oboch strán Ut 8.8. 14:00 Čab Pohrebná sv. omša + Peter Hraška St 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy + Ján Pinkava a syn Marek Štv 10.8. 7:30 Čab Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka + Alfonz Hraška a rodičia...

In Farské oznamy Nové Sady, by 05.08.2023 , 0 komentárov

17. Nedeľa v cezročnom období

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 31.7. 18:00 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza + Lýdia Hurtová, rodičia Hurtoví a  Drevení, bratia Alfonz a Vojtech Ut 1.8. 7:30 Čab Sv. Alfonza Máriu de Luguori, biskupa a učiteľa Cirkvi +Mária a Vít Timorackí a syn Michal St 2.8. 18:00 Féria  + Štefan Lazík – 10.výr. Štv 3.8. 7:30 Čab Féria  Za zdravie a B. pomoc pre Martu Pia 4.8....

In Farské oznamy Nové Sady, by 30.07.2023 , 0 komentárov

16. Nedeľa v cezročnom období

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 24.7. 14:00 Čab   18:00  Pohrebná sv. omša + Sidónia Mikušková   + rodičia Vindišoví, Chovancoví, manželia Pavlovičoví, rod.Vindišová a Šmitalová         Ut 25.7. 7:30 Čab Sv. Jakuba, Apoštola + Ján Ďuriš, manželka Bernardína a celá + rodina St 26.7. 18:00 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie + Vincent Krajčovič, manželka Juliana a starí rodičia Štv...

In Farské oznamy Nové Sady, by 22.07.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy