• Domov
  • /
  • Farské oznamy Nové Sady

2. Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU 8.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 9.12. 7:30Čab 17:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok Za farníkov + rod. Vindišoví, Chovancoví a ich...

1.Adventná Nedeľa

FARSKÉ OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU 1.12. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 2.12. 17:00 Féria + Jozef a Margita Krčmároví a ich deti Ut 3.12. 7:30 Sv. Františka Xaverského, kňaza...

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

FARSKÉ OZNAMY NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA 24.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 25.11. 17:00 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice + rod. Miroslav, Anna Adamcoví Ut...

33.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 17.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 18.11. 17:00 Féria + Jozef Štefanka, rodičia Štefankoví a Krčmároví Ut 19.11. 7:30 Féria + Augustín...

32.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 10.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 11.11. 17:00 Sv. Martina z Tours, biskupa + Jozef Močko Ut 12.11. 7:30 Sv. Jozafáta, biskupa...

31.Nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 3.11. 2019 Čas sv. omše Liturgický kalendár Úmysel sv. omše Po 4.11. 17:00 Sv. Karola Boromejského, biskupa + Jozef Fúska, manž. Helena, syn Jozef, a Jozef Fábry...